FLER NYHETER


Extremt låga halter av högfluorerade ämnen i Bromöllas dricksvatten

Genom provtagningsresultat på Bromöllas dricksvatten kan Bromölla Energi & Vatten påvisa att PFOS ligger långt under vad som anses som hälsofarligt. 

Analysresultaten visar att det finns extremt låga halter av PFOS i dricksvattnet. Mängden det rör sig om är mindre än 5 nanogram per liter. Så pass låga halter av PFOS bedöms som ofarliga för konsumenten.