FLER NYHETER


INFORMATION om samråd angående vattenverksamhet i samband med byggnation av nytt reningsverk i Knislinge

Östra Göinge kommun avser att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet för att utföra grävning och fyllning i vattenområde samt grundvattenbortledning i samband med arbeten för nybyggnation av reningsverk i Knislinge. 

Arbetena omfattar schakt för bland annat ledningar och utfyllning för att höja marknivån för att nytt reningsverk inte ska skadas vid höga nivåer i Helge å. 

Arbetena kommer att utföras huvudsakligen i torrhet med undantag för anläggandet av två utloppsledningar i Helge å. 

 

Samrådsunderlag

 

Vid frågor eller mer information kontakta:

Monika Helmersson, monika.helmersson@sbvt.se, 010-211 97 05 (ej v.28-32) 

Matilda Johansson, matilda.johansson@sbvt.se, 010-211 97 26 (ej v.24-27). 

 

Synpunkter på samrådsunderlaget senast den 14 juli 2024 via epost, info@sbvt.se, eller brev till SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst) som på uppdrag av kommunen leder arbetet med nytt reningsverk.

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Bruksgatan 1A

295 31 Bromölla