Bild på rinnande vattenkran

Olofström

På uppdrag av Olofströms Kraft sköter SBVT driften av Olofströms VA-anläggning.  
 
Vi ansvarar för att ca 3 400 VA-kunder får rent dricksvatten i sina kranar, samt tar hand om avloppsvattnet. Totalt produceras det ca
1 200 000 m³ dricksvatten från våra två vattenverk varje år. På vattenverket i Olofström blandar vi ca 75 % dricksvatten från Bromölla  (grundvatten)  med ca 25 % grundvatten från Lilla Holje. En delström av vattnet från Bromölla avhärdas först i en membrananläggning. Vattnet klassas som ett medelhårt vatten med ett värde på 5-7 dH°.
 
Det finns idag två reningsverk i kommunen som tillsammans behandlar ca 2 000 000 m3 avloppsvatten om året.
 
 
 
 
 
 
 

Nyheter

Arkiv

DRIFTINFO

Arkiv