SBVT logo
 • Lättläst
 • Större text
 • Kontrast
rfss logo

DRIFTINFO

 • All driftinfo
 • Olofström
 • Bromölla
 • Osby
 • Östra Göinge
 • För närvarande inga kända driftstörningar.

På grund av ett större ledningsarbete i Osby kan problem med missfärgningar av vattnet förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 20-30 minuter

 

Kontaktperson: Jan Gustavsson 010-211 97 60

 

På grund av ett ledningsarbete i Bromölla kommer vattnet att stängas av 15/2 från 21:00 och fram tills arbetet är klart, dock längst till 23:00.

 

Berörda abonnenter är boende på Doktor Nielsens gata, Greve Lerches gata och Ivögatan.

 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 20-30 minuter

 

Kontaktperson: Arbetsledare Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

 

 

 

På grund av ledningsarbete på Strandvägen i Bromölla så kommer vattnet vara avstängt den 15/2- 18 från kl: 08:00 och fram tills arbetet är klart, dock längst till 13:00.

 

Ledningsarbetet medför att abonnenter i Ivetoftaområdet kan drabbas av dåligt tryck i ledningarna.

 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 20-30 minuter

 

Kontaktperson: Arbetsledare Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

 

 

 

 

 

 

En vattenläcka har uppstått på Strandvägen i Bromölla och reparationsarbete pågår.

 

Vattenläckan medför att abonnenter i Ivetoftaområdet kan drabbas av dåligt tryck i ledningarna.  

 

 

Ledningsarbetet i Västanå är nu klart.

 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten urbete pågår.ppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 20-30 minuter

Vi söker efter en större vattenläcka i Lönsboda.

Vi tar tacksamt emot tips angående läckan – exempelvis en vattensamling, missfärgat vatten eller susande ljud vid vattenmätaren. Ring vår kundtjänst 010-211 97 80

 

Vi uppmanar våra abonnenter att vara sparsamma med vattnet samt att kontrollera vattenledningar i ouppvärmda utrymmen.

 

 

 

Vi har en stor läcka på vattenledningsnätet i Vilshult.

 

För att ringa in läckan genomför vi för närvarande områdesvisa korta avstängningar av vattnet.

 

Vi tar tacksamt emot tips om var läckan finns. 

 

Kontaktperson: Ylva Malm Ekvall 010-211 97 80

På grund av ett oförutsett fel är för närvarande fastigheter på Gårdsjövägen, Garvarevägen samt Väktarevägen utan vatten.

 

Prognosen är att vattnet skall vara tillbaka i kranarna senast kl. 14.

Uppdaterad 19/9 kl.14.50

Läckan är lagad och samtliga abonnenter har fått tillbaka vattnet. 

 

På grund av ytterligare en vattenläcka på Villavägen kommer vattnet stängas av.

 

VA-abonnenter på Bergsvägen, Ekvägen, Pilvägen, Sälgvägen, Sölvesborgsvägen och Villavägen är berörda av detta.

 

Vatten finns att hämta: Ja, vid Bergsvägen/Villavägen.

 

Start: 2017-09-18 Kl:09:00

 

Slut:2017-09-18 ca Kl:16.00

 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten urbete pågår.ppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 20-30 minuter.

 

Vid frågor kontakta: Arbetsledare Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

 

 

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av vattenläcka.

VA-abonnenter på Bergsvägen, Ekvägen, Pilvägen, Sälgvägen, Sölvesborgsvägen och Villavägen är berörda av detta.

 

Status: Reparationsarbete pågår.

 

Vatten finns att hämta: Ja, vid Bergsvägen/Villavägen.

 

Start: 2017-09-18 Kl:10.00

 

Slut:2017-09-18 ca Kl:16.00

 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 20-30 minuter.

 

Vid frågor kontakta: Arbetsledare Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

 

 

 

 

 

Uppdatering 2017-09-12 kl:16:20

 

Spolningsarbetet är nu klart och alla ska nu ha vattnet tillbaka i Valje o Edenryd.

 

På grund av spolningsarbete på vattenledningsnätet i Sölvesborg kommer vattnet att stängas av i hela Valje och Edenryd måndagen den 11/9 kl:10.00 - 19.00 och tisdagen den 12/9 kl:8.00 - 18.00. Abonnenter uppmanas att tappa upp vatten för sitt behov.

 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 20-30 minuter.

 

 

 

En större vattenläcka på Pukaviksvägen har medfört att dricksvattnet i vissa delar av Olofström blivit starkt missfärgat. Missfärgningen beror på att järn och mangan lossnat från rörens insida och blandats med vattnet. Detta är ofarligt men man skall inte dricka vattnet ändå.

Lagning av läckan pågår och problemen med det missfärgade vattnet kommer förhoppningsvis att klinga av inom en snar framtid.

Abonnenter som drabbats uppmanas att spola i sina kallvattenkranar tills vattnet klarnar (kontakta vår kundtjänst på 010-2119780 på torsdag för ev. avdrag på vattenräkningen)

 

Under dagen kommer det vara driftstörning avseende vattenleveransen på grund av ledningsarbete på Bronsringen i Knislinge

En stor vattenläcka på huvudvattenledningen från Vattenverket till högreservoaren vid Tåkasjövägen, har medfört att dricksvattnet främst inom Vilboksområdet blivit starkt missfärgat. Missfärgningen beror på att järn och mangan lossnar från rörens insida och blandas med vattnet. Detta är ofarligt, men man kan ju inte dricka det ändå.

Spolning av nätet pågår och förhoppningsvis kommer problemen att klinga av.

Abonnenter som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar till vattnet klarnar (kontakta vår kundtjänst 010-211 97 80 på måndag för ev. avdrag på räkningen)

Vattentank kommer att finnas uppställd vid nya förskolan vid Vilboksvägen.

På grund av ledningsarbete kommer trycket vara reducerat i Immeln under dagen.

 

Vi uppmanar till sparsamhet av vattnet.

Uppdaterad kl:13:20

Läckan är nu lagad och alla ska ha fått vattnet tillbaka

 

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av vattenläcka.

 

VA-abonnenter på Skolgatan är berörda av driftstörningen.

 

Status: Reparationsarbete pågår, uppdatering följer.

 

Vatten finns att hämta: Ja, brandposten på Torvgatan

 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 20-30 minuter.

 

 

 

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av en vattenläcka vid Brostigen.

 

Va-abonnenter på Ågatan och Kanalstigen blir berörda av detta.

 

Status: Reperationsarbete pågår

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start: 2017-03-27 15.30

 

Slut: under eftermiddagen/kvällen

 

OSBY | 16 jan - 17 jan

Missfärgat vatten Killeberg

På grund av ett stort uttag på vattenledningsnätet i Killeberg kan vissa abonnenter ha drabbats av missfärgat vatten.

 

Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter

På grund av ett stort uttag på vattenledningsnätet i Killeberg kan vissa abonnenter ha drabbats av missfärgat vatten.

 

Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter

Trots att vi lokaliserat och reparerat 3 stycken vattenläckor, söker vi fortfarande efter en större vattenläcka i Osby.

 

Eftersom nivåerna i våra reservoarer sjunker stadigt, uppmanar vi till återhållsamhet med vattenförbrukningen

 

Vi tar tacksamt emot tips angående läckan - exempelvis en vattensamling där det normalt borde vara torrt, susande ljud vid vattenmätaren eller dåligt tryck i kranen.

 

Kontaktperson: Marcus Ericsson 010-211 97 21 

 

Status: Uppdatering följer

Problem med missfärgat vatten kan förekomma i Killeberg.

 

Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter

Onsdagen den 30 november kommer det att genomföras underhållsspolning av avloppsledningsnätet.

 

Berörda adresser:
Prästgårdsvägen och Gårdsjövägen i Kyrkhult och Södra Fröatorpsvägen – Arkelstorpsvägen i Vilshult

 

Arbetet ska normalt sett inte störa våra abonnenter

Uppdaterad kl. 15:00

Läckan är nu lagad och alla ska ha fått vattnet tillbaka

 

 

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av vattenläcka.

 

VA-abonnenter på Storgatan i Bromölla är berörda av driftstörningen.

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Status: Reparationsarbete pågår

 

Start: 2016-11-23     Kl:10.30

 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 20-30 minuter.

 

Uppdaterad kl.15

Läckan i Lönsboda är nu lokaliserad och kommer att repareras under torsdagen den 24/11. 

 

Vi uppmanar abonnenter i Lönsboda att fortfarande vara återhållsamma med vattenförbrukningen. 

 

 

En mycket stor vattenläcka har uppstått i Lönsboda.

Läckan är inte lokaliserad ännu och läcksökning pågår.

 

Om ni ser vatten tränga upp ur marken ber vi er kontakta oss på telefon 010-211 97 60

 

Vi vädjar till alla i Lönsboda att vara återhållsamma med vattenförbrukningen.

 

Läckan kan orsaka missfärgning av vattnet, men eftersom vattentillgången är begränsad kan vi inte spola i ledningsnätet förrän läckan är lokaliserad och avstängd.

 

 

Då vi har problem med avloppsledningen på Torsgatan Bromölla kommer vi att utför spolning av ledningen under dagen.

Skulle ni få problem i er fastighet får ni kontakta oss på SBVT AB.

 

Fredrik Ljunggren 010-211 97 13 

På grund av en vattenläcka i Osby kan abonnenter i västra delarna av tätorten drabbas av missfärgat vatten. 

 

Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter.

På grund av ett stort uttag på vattenledningsnätet i Sibbhult kan vissa abonnenter ha drabbats av missfärgat vatten. Vi har personal ute som spolar ledningarna.

 

Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter

 

Vatten finns att hämta i kran på vattenverket, Bygatan i Sibbhult. 

Vattenläckan i Olofström är nu lokaliserad och avstängd. Reparation av ledningen kommer att slutföras under söndagen den 18/9.

 

Eventuellt kan missfärgat vatten förekomma. Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter.

På grund av underhållsarbete på avloppsledningsnätet  kan det förekomma oljud natten mellan 1-2/9.Området som berörs ligger mellan grångbron vid Brostigen fram mot järnvägsbron bakom Ågatan.

En vattenläcka har uppstått i Sibbhult.

 

Läcksökning pågår.

 

Allmänheten uppmanas kontakta SBVT, 010- 211 97 00, om man ser någonting som kan vara ett tecken på en vattenläcka. Sådana tecken kan till exempel vara en större vattensamling ovanpå marken.

 

 

På grund av vattenläcka  är vatten för närvarande avstängt på Ekstigen i Jämshög.

 

Missfärgat vatten kan förekomma för VA-abonnenter på Ekstigen och närområdet. Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter.

 

Status: Reparationsarbete pågår

 

Start:2016-06-30   11:30

 

Slut: under em/kvällen

Det är för tillfället en mycket hög vattenförbrukning och därför har bevattningsförbud införts tillsvidare. 

 

För att hinna producera dricksvatten till abonnenterna uppmanas alla vara sparsamma med vattnet samt undvika bevattning och poolfyllning med kommunalt vatten. 

I Axeltorp är det för tillfället en mycket hög vattenförbrukning och därför införs bevattningsförbud med omedelbart verkan.

 

För att hinna producera dricksvatten till abonnenterna införs från den 27 maj till och med den 30 maj ett förbud mot bevattning och poolfyllning med kommunalt vatten. 

Vattenläckan i Glimåkra är nu lokaliserad. VA-abonnenter i området runt Drakaberga är berörda av driftstörningen. SBVT kommer under helgen ha vattnet stängt på nätterna och sparsamt öppet på dagarna mellan 07-22.

 

Vatten finns att hämta på parkeringen vid infarten mot Trollabadet.

 

Status: reparationsarbetet börjar på måndag 23/5. Uppdatering följer.

Ombyggnationen av vattenverket i Sibbhult är klart. Arbetet har dock medfört att ledningsnätet är påverkat av missfärgat vatten.

SBVT ber alla konsumenter med problem att spola i sina kranar.

 

Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från lednnigarna.

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter.

 

 

 

På grund av ett underhållsarbete på vattenverket i Sibbhult kan missfärgning av vattnet förekomma. Missfärgningen beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna och är ofarligt.

 

Vi uppmanar alla abonnenter i Sibbhult att vara sparsamma med vattnet eftersom vi har låga nivåer i våra reservoarer efter det utförda underhållsarbetet.

 

 

På grund av en akut driftstörning på ledningsnätet är vattnet för närvarande avstängt i södra Hanaskog.

 

Start: 2015-05-13                        Kl.11.00

Slut: ca 12.30

UPPDATERING 2016-05-12 15:30 - Samtliga abonnenter ska nu ha fått tillbaka vattnet.

 

Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgningen som beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranarna under 20-30 minuter.

 

Vattnet är förnärvarande avstängt på grund av vattenläcka. 

VA-abonnenter på Kråkeskogsvägen, Snapphanevägen, Torpstigen och Örnstigen är berörda av detta.

 

Status: Reparationsarbete pågår, uppdatering följer.

 

Vatten finns att hämta: Ja, Brandposten Kristianstadgatan/Ringvägen

 

Start: 2016-05-12    Kl. 08:30

 

På grund av ett stort uttag på vattenledningsnätet i Killeberg kan vissa abonnenter ha drabbats av missfärgat vatten.

 

Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter.

Tisdagen den 3/5 påbörjar SBVT ett VA-omläggningsarbete på Immelnvägen 1-7. Vår entreprenör som utför arbetet är FASAB.

Under byggtiden kan det förekomma störningar i vattenleveransen men trycklöshet garanteras ej. Meddelande vid vattenavstängningar kommer EJ att meddelas i förväg.  Det kan också förekomma störningar i framkomlighet runt området.

 

 

 

Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Vattenläcka Immeln

 

På grund av en vattenläcka i Immeln kan problem med missfärgningar av vattnet förekomma.

 

Missfärgningen beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna och är ofarligt.

 

Läcksökning pågår.  

 

På grund av omkoppling på vattenledningsnätet kommer följande områden drabbas av avbrott i vattenleveransen.

 

Hjalmarsväg Knislinge

 

Vatten finns att hämta: Nej

Start: 2016-04-08  Kl:09.30

Slut: 2016-04-01  Under förmiddagen

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av vattenläcka. VA-abonnenter på Tångvägen är berörda av driftstörningen.

Missfärgat vatten kan förekomma i samband med läckan. Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar  under 20-30 minuter.

 

Status: Reparationsarbete pågår

 

Vatten finns att hämta: Ja, Korsningen Mejselvägen/Tångvägen

 

Start: 2016-03-15   Kl:09.00

 

Slut: 2016-03-15  C.a 16.00

Uppdaterat 7/3 kl.15.30

Samtliga abonnenter på Dalasträdet ska nu ha fått tillbaka vattnet.

 

Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar med lågt flöde under 10-15 minuter.

 

 

 

Uppdaterat: Samtliga abonnenter ska nu ha fått vatten igen. 

 

Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar med lågt flöde under 10-15 minuter.

 

På grund av omkoppling på vattenledningsnätet kommer följande områden drabbas av avbrott i vattenleveransen:

 

Norregatan och närområdet, Lönsboda

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start: 2016-03-03 Kl:10.00

 

 

 

           

 

                      

Vi har problem med missfärgat vatten i Sibbhult och har personal ute som spolar ledningarna.

 

Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar med lågt flöde under 20-30 minuter.

 

 

 

2016-02-25 kl.15:00 : Alla abonnenter skall nu ha fått vattnet tillbaka

En ny vattenläcka har uppstått på Dahlénvägen i Olofström.

Vattnet stängs av kl. 11:30 för abonnenter på Dahlénvägen, Rönnvägen, Lindvägen och Aspvägen.

Reparationsarbete förbereds och beräknas vara klart sent under torsdagskvällen.

Vatten finns att hämta från tank vid korsningen Dahlénvägen-Hagtornsvägen.

Läckan kan medföra missfärgning av vattnet, vilket beror på att järn och mangan släpper från insidan av ledningarna (ofarligt). De som drabbas av detta uppmanas att spola i kallvattenkranar i 20-30 minuter.

En vattenläcka har uppstått på Dahlénvägen i Olofström.

Vattnet har stängts av för abonnenter på Dahlénvägen, Rönnvägen, Lindvägen och Aspvägen.

Reparationsarbete pågår och beräknas vara klart sent under onsdagskvällen.

Vatten finns att hämta från tank vid korsningen Dahlénvägen-Hagtornsvägen.

Läckan kan medföra missfärgning av vattnet, vilket beror på att järn och mangan släpper från insidan av ledningarna (ofarligt). De som drabbas av detta uppmanas att spola i kallvattenkranar i 20-30 minuter.

uppdaterat 2016-02-17 Kl:13.42

 

Alla abonnenter ska nu ha fått tillbaka vattnet.

Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar med lågt flöde under 10-15minuter.

 

På grund av omkoppling på vattenledningsnätet kommer VA-abonnenter på Bryggaregatan och Gustavs väg i Broby drabbas av avbrott i vattenleveransen.

 

 

Status: reparationsarbete pågår. Uppdatering följer.

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start: 2016-02-17 Kl:08.45

 

 

Vi söker efter en större vattenläcka i Jämshög och för att lokalisera läckan

stängs vattnet av korta stunder områdesvis.

Tyvärr medför både läckan och avstängningarna att vattnet kan bli missfärgat.

 

Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranen under 20-30 minuter.

 

Vi tar tacksamt emot tips angående läckan – exempelvis en vattensamling där det normalt borde vara torrt, eller susande ljud vid vattenmätaren.

 

Status: uppdatering följer.

 

På grund av ett stort uttag på vattenledningsnätet i Sibbhult kan vissa abonnenter ha drabbats av missfärgat vatten.

 

Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 10-15minuter.

2016-02-09 Kl:15:30

 

Alla abonnenter ska nu ha fått tillbaka vattnet.

Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar med lågt flöde under 10-15minuter.

 

På grund av en vattenläcka har vi tvingats att strypa vattentrycket, vattnet kommer helt eller delvis stängas av för reperation.

 

VA-abonnenter på Klintgatan, Kristianstadsgatan, Östra Gränsgatan och Violvägen är berörda av driftstörningen.

 

Status: Reparationsarbete pågår. Uppdatering följer

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start: 2016-02-09  Kl:11:45

 

Alla abonnenter ska nu ha fått tillbaka vattnet.

Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar med lågt flöde under 10-15minuter.

 

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av vattenläcka.

VA-abonnenter på Smålandsgatan, Badvägen 2-6 och Gunängavägen 27-43 är berörda av driftstörningen.

 

Status: Reparationsarbete pågår. Uppdatering följer.

 

Vatten finns att hämta: Ja, Brandposten på Friluftsgatan 8

 

Start:2016-02-04   Kl:08.00

 

Slut: under dagen

Vattenläckan är nu lokaliserad i närheten av Gästis i Jämshög och reparationsarbetet är påbörjat.

Vattnet är avstängt för abonnenter i anslutning till Bygatan.

Vattentank finns utplacerad på parkeringen vid Bygatan 25

Reparationsarbetet beräknas vara klart framåt kvällen

Läckan är nu lagad och vattnet är påkopplat.

Efter läckan kan missfärgningar av vattnet förekomma (ofarligt järn och mangan).

Om  ni drabbas av detta problem, ska ni spola i kallvattenkranar ca 15-30 minuter.

På grund av en vattenläcka i Jämshög kan problem med missfärgningar av vattnet förekomma.

Missfärgningen beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna och är ofarligt.

Läcksökning pågår.  

 

2016-01-25 Kl:11.15 

 

Alla abonnenter ska nu ha fått tillbaka vattnet.

Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar med lågt flöde under 10-15minuter.

 

 

Vattnet är förnärvarande avstängt på grund av vattenläcka.

VA-abonnenter på Bergsvägen är berörda av driftstörningen.

 

Status: Reparationsarbete pågår. Uppdatering följer

 

Vatten finns att hämta; Ja, nedre delen av Dalvägen/Bergsvägen.

 

Start:2016-01-25     Kl:07:00

Slut: Under dagen. 

 

Vid frågor: ring driftledare Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

 

 

Uppdaterat 2016-01-18 Kl:15.00

 

Alla abonnenter ska nu ha fått tillbaka vattnet.

Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgnigen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag.

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar med lågt flöde under 10-15 minuter.

 

Vattnet är förnärvarande avstängt på grund av vattenläcka.

 

VA-abonnenter på Gyviksvägen och närområdet är berörda av driftstörningen.

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start:2016-01-18 Kl:13.30

 

Slut: under eftermiddagen

2016-01-14 Kl:14.00

Alla abonnenter ska nu ha fått tillbaka vattnet.

Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar med lågt flöde under 10-15minuter.

 

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av en vattenläcka.

VA-abonnenter på Köpmangatan, Floragatan och Vikingagatan är berörda av driftstörningen.

 

Status: Reparationsarbete pågår.

 

Vatten finns att hämta: Ja, Florgatan

 

Start: 2016-01-14                        Kl. 07.30

 

2016-01-13 Abonnenterna ska nu ha fått tillbaka vattnet 

 


På grund av underhållsarbe på vattenledningsnätet kommer abonnenter i Västanå drabbas av avbrott i vattenleveransen.

 

Vatten finns att hämta: ja Västanå skola

 

Start:2016-01-12 Kl:12.00

 

Slut:under eftermiddag/kväll uppdatering följer
    
    
     
            
    
 
    
    
    
 

                     
 

 


 

Vattenläcka Killeberg

 

På grund av en vattenläcka kan följande områden drabbas av avbrott i vattenleveransen: Killeberg/Loshult

 

Status: Läckan är lokaliserad och reparationsarbete kommer att utföras torsdagen den 7 januari. Under reparationsarbetet kan Killeberg/Loshult återigen drabbas av avbrott  i vattenleveransen. 

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start: 2016-01-05                        Kl. 10.30

 

Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar med lågt flöde under 10-15 minuter.

 

Uppdaterad 2016-01-05 kl. 11.30

Sent under tisdagskvällen skedde ett enormt stort vattenuttag någonstans på vattenledningsnätet i Killeberg/Loshult.

 

Exakt var och hur detta skett har vi i nuläget ingen information om.

 

Vattenuttaget har medfört att vissa abonnenter har drabbats av missfärgat vatten. Missfärgningen, som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna. 

 

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 10-15minuter.

 

 

 

På grund av strömavbrott efter stormen Gorm är följande område drabbat av avbrott i vattenleveransen:

Hjärsås

 

Vatten finns att hämta: Ja, vattenverket vid Solhällan

Start: 2015-11-30      

              

Uppdaterad 13.00

 

Strömmen är nu tillbaka i Hjärsås, tanken vid vattenverket kommer dock stå kvar under dagen. 

Onsdagen den 18/11 kommer det att genomföras underhållsspolning av avloppsledningsnätet på Hagagatan, Ängsvägen och Färgerigatan i Knislinge.

 

Spolningsarbetet ska normalt inte medföra några störningar.

 

På grund av kapacitetstest på vattenledningsnätet kan VA-abonnenter i närliggande område drabbas av dåligt tryck och ev. avbrott i vattenleveransen. 

 

Plats: Njuravägen, Broby

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start: 2015-11 17        Kl: 22:00

 

Slut: 2015-11-17         Kl: 22:30

På grund av omkopplingsarbete på vattenledningsnätet kan störningar i form av lågt tryck och missfärgat vatten förekomma i följande område:

 

Området kring Bergmansgatan.

 

Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start: 2015-11-11                     Kl. 12.00

Slut: 2015-11-11                  ca Kl. 16.00

På grund av omkopplingsarbete/underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer följande område att drabbas av avbrott i vattenleveransen:

 

Kviingevägen väster om korsningen Kviingevägen/Krabbavägen

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start: 2015-11-11        kl. 08.00

 

Slut:2015-11-11          ca: kl. 12.00, arbetet slutfördes kl: 13.00

 

Uppdaterat 11/11 kl:13.00

På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer följande VA-abonnenter drabbas av avbrott i vattenleveransen, Kristianstadsvägen, Hasslevägen, Ledgatan och Vinkelgatan.

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start:2015-11-06   Kl:08:00

 

Slut:2015-11-06    Kl:12:00, arbetet slutfördes kl. 10.00

 

Uppdaterat 6/11 kl. 10.45

 

 

UPPDATERING:

Vatten läckan är nu lagad. Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmannas att spola i kallvattenkranar med LÅGT flöde under 10-15 minuter.

 

 

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av vattenläcka.

VA-abonnenter på Trädgårdsvägen är berörda av driftstörningen

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start:2015-11-05       Kl:09:30

 

Slut: under dagen

 

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av vattenläcka.

VA-abonnenter på Nils Måns väg är berörda av driftstörningen.

 

Status: Reparationsarbete pågår.

 

Vatten finns att hämta: Ja, på Nils Måns väg.

 

Start:2015-11-05     Kl:07:00

 

Slut: under dagen. 

På grund av omkopplingsarbete på vattenledningsnätet kan störningar i form av lågt tryck och missfärgat vatten förekomma i följande område:

 

Området kring Hjärsåsvägen, öster om Helge  å.

 

Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start: 2015-11-03                        Kl. 08.30

Slut: Arbetet avslutades kl. 14.00

På grund av omkopplingsarbete/underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer följande områden att drabbas av avbrott i vattenleveransen:

Gualöv

 

Vatten finns att hämta: Ja, Gualöv Skola

 

Start: 2015-10-30                        Kl. 07.30

Slut: Arbetet är avslutat, renspolning pågår

Räddningstjänsten har under natten bekämpat en villabrand i centrala Kyrkhult.

Det stora vattenuttaget som varit i samband med branden, har lett till missfärgning av dricksvattnet för vissa abonnenter.

Missfärgningen, som är ofarlig, beror påjärn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvatenkranar under 10-15 minuter.

 

Vattnet kommer att vara avstängt på grund av en vattenläcka. VA-abonnenter på Östersjövägen fram till Krogstorp är berörda av driftstörningen.

 

Abonnenter uppmanas att tappa upp vatten för eventuellt behov under den aktuella dagen.

 

Vatten finns att hämta: Ja, Edenryd skola och vid miljöstationen på Strandviksområdet

 

Start: 2015-10-26                        Kl. 7.30

Slut: Arbetet kommer troligtvis att pågå under hela dagen

Under söndagen den 25/10 kommer kopplingsarbeten att genomföras på vattenledningsnätet i Lönsboda.

 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna. Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 10-15 minuter.

På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer VA-abonnenter i Östanå drabbas av dåligt tryck i ledningarna.

 

Vatten finns att hämta:Nej

 

Start:2015-10-22  Kl:09:00

 

Slut: under fm

Vi har för närvarande en vattenläcka i Lönsboda. VA-abonnenter på Kvarngatan är berörda av driftstörningen.

 

Reparationsarbete pågår

På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer följande drabbas av avbrott i vattenleveransen, Marknadsvägen, Idrottsvägen, Skyttevägen, Grottevägen

 

Vatten finns att hämta. Nej

 

Start:10:30

 

Slut: under förmiddagen

På grund av en vattenläcka i Osby kan det förekomma driftstörningar i vattenleveransen under dagen. Abonnenter inom det sydöstra industriområdet är berörda. 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Status: Reparationsarbete pågår.

 

Start: 2015-09-22  kl. 08.00

 

 

Vattenläckan på Köpmangatan i Bromölla är lagad och samtliga abonnenter har vatten igen. 

 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 10-15 minuter.

 

Start: 2015-09-15                        Kl. 08.00

Slut: 2015-09-15                         Kl. 15.20

 

Uppdaterad 2015-09-15 kl. 15.20

Vattenläckan på Skogsgatan i Glimåkra är lagad och återställningsarbete pågår.  

 

På grund av läckorna i Glimåkra uppmanas alla abonnenter i Glimåkra att vara sparsamma med vattnet eftersom vi har låga nivåer i våra reservoarer.

Problem med lågt tryck samt missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Uppdaterad 4/9 kl. 07.45

På grund av en vattenläcka i Osby kan det förekomma driftstörningar i vattenleveransen. 

 

Status: Läcksökning pågår, uppdatering följer.

 

Start: 3/9 kl. 10.00

 

Uppdatering kl. 15.30 Läcksökning fortgår

 

Vattenläckorna i Glimåkra är nu lagade och samtliga abonnenter har vatten. 

 

På grund av läckorna i Glimåkra uppmanas alla abonnenter i Glimåkra att vara sparsamma med vattnet eftersom vi har låga nivåer i våra reservoarer.

Problem med lågt tryck samt missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

 

Uppdaterad: 1/9 kl 13.00

Vattenläckan i Glimåkra är lokaliserad och avstängd.

Eftersom reparationsarbetet inte kommer att bli klart förrän i början av vecka 36, kommer de fastigheter som är berörda av avstängningen att få vatten via provisoriska ledningar under fredagen.

 

 Vi uppmanar alla abonnenter i Glimåkra att vara sparsamma med vattnet eftersom vi fortfarande har låga nivåer i våra reservoarer.

 

Problem med lågt tryck samt missfärgningar av vattnet kan fortgå över helgen. Missfärgningen beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna och är ofarligt. 

 

Vatten finns att hämta vid Glimåkra Åkeri

 

 

 

 

Uppdaterad 2015-08-28, kl 14.55

Vattenläckan i Glimåkra är lokaliserad och reparationsarbete har påbörjats. Vi uppmanar alla abonnenter i Glimåkra att vara sparsamma med vattnet eftersom vi har låga nivåer i våra reservoarer.

För abonnenter boende i Hittarpsområdet kommer vattnet vara helt avstängt mellan kl.03.00-05.00.

 

Problem med lågt tryck samt missfärgningar av vattnet kan fortgå över helgen. Missfärgningen beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna och är ofarligt. 

 

Vatten finns att hämta: Ja, vid Glimåkra Åkeri

 

Start: 2015-08-27                        Kl. 05.30

Slut: Driftstörningarna kan komma att pågå över helgen.  

 

Uppdaterad kl 16.10

Läckan är lagad och abonnenterna i Boalt ska åter ha vatten. 

 

Uppdaterat kl. 16.15 

 

På grund av omkopplingsarbete/underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer vattnet att vara avstängt i Näsum natten mellan tisdagen den 25/8 och onsdagen den 26/8.

 

Abonnenter uppmanas att tappa upp vatten för eventuellt behov under natten. 

 

 

Start: 2015-08-26                        Kl. 00.00

Slut: 2015-08-26                          Kl. 05.00

 

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat på grund av ändrade flödesriktningar i ledningssystemet. Missfärgningen beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna. Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 10-15 minuter.

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av en vattenläcka. VA-abonnenter på Sjövägen är berörda av driftstörningen.

Status: Reparationsarbete pågår.

 

Vatten finns att hämta: Ja, Sjövägen/Kronoparksvägen

Start: 2015-08-12                        Kl. 11.30

Slut: 17.00

Arbetet på Dalasträdet i Näsum är nu avslutat.

 

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat på grund av ändrade flödesriktningar i ledningssystemet. Missfärgningen beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna. Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 10-15 minuter.

 

Uppdaterat 2015-08-13 kl. 11.45

 

Näsum drabbades under natten till tisdagen av två stora vattenläckor vilket fick till följd att hela Näsum blev utan vatten.

 

Läckorna är nu lagade men vi uppmanar alla abonnenter att vara sparsamma med vattnet under dagen. 

 

Uppdaterad 2015-08-12 kl. 07.30

På grund av omkopplingsarbete/underhållsarbete på vattenverket i Hökön måndagen den 10 augusti kommer följande områden att drabbas av avbrott i vattenleveransen:

Hökön

 

Vatten finns att hämta: Nej

Start: 2015-08-10                        Kl. 08.00

Slut: 2015-08-10                     ca Kl. 11.00

På grund av en större vattenläcka i Lönsboda kan abonnenter få problem med missfärgat vatten. 

Vattnet är ofarligt att dricka och abonnenter som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 10-15 minuter.

Arbetet med vattenläckan beräknas vara färdigt under kvällen den 20/7 men problemet med missfärgat vatten kan kvarstå något dygn.

Vatten finns att hämta vid vattenverket på Glimåkravägen i Lönsboda. 

 

Vattenläckan är nu åtgärdad

Vattenläckan är lokaliserad och vattnet till berörda fastigheter på Storgatan är avstängt.

Arbetet pågår och planeras bli färdigställt under eftermiddagen/kvällen.

 

Vid frågor kontakta Markus Ericsson på 010-211 97 21

Begränsad vattenläcka i Glimåkra lokaliserad kring området av Storgatan 15.

Personal är på plats och felavhjälpning förväntas ske under dagen. Störningar i trafiken kring arbetsplatsen kan förväntas.

 

Vid frågor kontakta Markus Ericsson på 010-211 97 21

Läckan på Fabriksgatan är nu lagad och samtliga tidigare berörda fastigheter har nu tillgång till vatten igen.

Vattenläckan i Glimåkra är lokaliserad till Fabriksgatan, nio fastigheter är drabbade. Vatten finns att hämta vid Isakssons Buss samt vid Snickaregården.

Lagning av vattenläckan kommer att ske under fredagen på grund av vattensjuka markförhållanden.

Vi uppmanar våra abonnenter att vara sparsamma med vattnet.

 

Östra Göinge kommun berörs inte av den varning Kristianstad kommun gått ut med gällande misstankar om förorenat kommunalt dricksvatten. 
SBVT - RENT VATTEN!

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB är ett gemensamt driftbolag vars uppgift är att sköta driften av 

VA-anläggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge.

 

Syftet med bolaget är att ha en effektiv, kompetent och uthållig organisation för drift av 

delägarnas respektive VA-anläggningar - till nytta för våra VA-abonnenter. 

 

Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 53 000 invånare och ca 14 000 kunder/hushåll är 

anslutna till de vatten-och avloppsanläggningar som SBVT sköter.

 

 

 

Nyheter

Arkiv