Rinnande vattenkran

Bromölla

 
På uppdrag av Bromölla Energi & Vatten sköter SBVT driften av Bromöllas VA-anläggning. 
 
Vi ansvarar för att ca 3 800 VA-kunder får rent dricksvatten i sina kranar, samt tar hand om avloppsvattnet. Totalt produceras det 950 000 m³ dricksvatten från våra tre vattenverk varje år. Bromöllas dricksvatten (som även försörjer Näsum och Axeltorp) kommer från naturligt grundvatten. Vattnet klassas som ett hårt vatten med ett värde på ca 12 dH°. 
 
Det finns idag ett reningsverk i kommunen som behandlar ca 1 000 000 m³ avloppsvatten om året.   

Nyheter

Arkiv

DRIFTINFO

Arkiv