Vattendroppe som orsakar ringar på en vattenyta

Vatten & Avlopp

 
Vi ansvarar för att 3 800 abonnenter i Bromölla Kommun ska få ett gott och hälsosamt dricksvatten hem till sin vattenkran. Dessutom renar vi ditt avloppsvatten så att det kan återföras till naturen utan skada för hälsa och miljö. Vi har 58 mil nedgrävda ledningar som transporterar ditt dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten. Vi sköter även underhåll och utbyggnad av dessa.