Vattenkvalitet 

 
För att säkerställa att kvaliteten upprätthålls sker regelbunden provtagning på vattnet från utvalda punkter på ledningsnätet. Proverna skickas sedan iväg för analys.  
 
I nedanstående tabell ges en förklaring till de parametrar som analyseras och vilka gränsvärde som finns för respektive parameter.
 
 
I nedanstående tabeller redovisas de provtagningar som utförts "hos konsument" i Bromölla kommun. 
 
 
För ytterligare frågor gällande vattenkvalitet kontakta:
 
Matilda Johansson, Telefon: 010-211 97 26, E-post: matilda.johansson@sbvt.se
 
 

 

Hårt eller mjukt vatten? 

Ett vatten kan vara antingen hårt eller mjukt, där vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH). Skalan utgår från summan av kalcium och magnesiumjoner. 1°dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO) per liter vatten. Ett vatten som innehåller mycket av mineralerna kalcium och magnesium kallas ett hårt vatten.
 
Bromöllas dricksvatten kommer från naturligt grundvatten. Vattnet klassas som ett hårt vatten med ett värde på ca 12 dH°. 
 
Nymöllas vatten klassas som ett  medelhårt vatten med ett värde på ca 9 dH°.
 
Drögsperyds vatten klassas som medelhårt vatten med ett värde ca 6 dH°.