DRIFTINFO

 • All driftinfo
 • Bromölla
 • Olofström
 • Osby
 • Östra Göinge
  82
 • ÖSTRA GÖINGE | 21 feb - 03 maj

  Broby Laves väg

 • 79
 • BROMÖLLA | 22 feb - 01 mar

  Vattentank Nymölla

 • 82
 • ÖSTRA GÖINGE | 23 feb - 29 feb

  Kokningsrekommendation efter vat...

 • 82
 • ÖSTRA GÖINGE | 23 feb - 29 feb

  Mycket hög vattenförbrukning i S...

För närvarande inga driftstörningar.

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) och entreprenören FASAB Mark AB kommer att utföra schaktarbete i Ågatan mellan Brostigen och Tians väg. Arbetet beräknas att påbörjas mars 2024 och sträcker sig till hösten 2024.

 

Orsakerna till att detta arbete görs är flera:

 • De gamla ledningarna har nått sin livslängd och behöver bytas ut för att upprätthålla en god standard.
 • Det är för små rör idag till dagvattnet vilket gör att det finns risk för översvämningar i området.
 • Dagvatten- och spillvattenledningar är sammankopplade på vissa ställen vilket belastar vårt reningsverk. Med separata ledningar leder man vattnet rätt och skonar reningsverket.  
 • VA-nätet stärks upp inför kommande utbyggnader.
 • För att effektivisera arbetet och undvika att Ågatan grävs upp igen i närtid byts även el och belysning ut i gatan.

 

Arbete påbörjas i mars och sträcker sig till hösten 2024. Det kommer bli en schaktlängd på cirka 230 meter enligt kartan och arbetet kommer starta vid Brostigen med riktning mot Tians väg.

 • Under arbetets gång kommer gatan att vara avstängd för genomfart med infart endast för boende. Även trottoar och cykelväg längs hyreshusen grävs upp för att kunna byta ut el och belysning. Det gör att gång- och cykeltrafik hänvisas till andra vägar. 
 • Boende i villorna längs Ågatan kommer under hela arbetstiden kunna nå sina hus till fots. Under vissa dagar kommer möjligheten att köra ända fram till fastigheten inte att vara möjlig.
 • Avfall och posthantering kommer fungera under byggtiden och provisoriska brevlådor sätts upp vid behov. 
 • Räddningstjänst, brandkår och hemtjänsten informeras innan bygget påbörjas.
 • Befintliga el- och vattenledningar kommer fungera under arbetets gång.

Informationen kommer att uppdateras fortlöpande under tiden som arbetet pågår.
 

Kontakt

Kontaktinformation SBVT
Har du frågor eller behöver ytterligare information är du välkomna att ringa 010-211 97 80 eller skicka e-post till info@sbvt.se

 

Kontaktinformation FASAB Mark AB
Frågor som rör projektet under arbetets gång får du enklast svar på genom att kontakta Robin Svensson FASAB Mark AB, 070 950 15 57 eller  robin.svensson@fasab.se

En vattenläcka har uppstått i Broby på Storgatan i höjd med 44 och drabbar er som får denna information.
Vattnet har stypts ner och reparationsarbetet kommer att påbörjas under förmiddagen och beräknas vara klart under eftermiddagen.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Immeln.


Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.

Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.


Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.


Tack för hjälpen!Vi har för närvarande mycket hög vattenförbrukning i Sibbhult.

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

Läcksökning kommer påbörjas omgående och kan medföra korta avstängningar av vattnet.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

23/2 kl. 21.00

Viktigt meddelande till boende i Broby på Storgatan 37, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 samt Sanatorievägen 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14 och Villa Oskar 1237A.

Det kommunala dricksvattnet misstänks ha blivit förorenat i samband med den pågående vattenläckan.
Vattnet ska därför inte användas till mat och dryck utan att först ha kokats.
Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt.
Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.

SBVT arbetar med att undersöka om förorening skett. Spolning av ledningen pågår och prover kommer att tas för att undersöka vattnet vidare.

För att komma i kontakt med vår personal i beredskap utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt akutnummer: 010-211 97 90.

Vi kommer att skicka ut nytt SMS så fort vi får reda på resultatet från proverna.

 

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida om kokningsrekommendationer. Här finns även rekommendationerna på fler språk. 

 

Det finns möjlighet att hämta dricksvatten från vår vattenkiosk vid Broby Vattenverk (”Lärkan”), Smedjegatan 2. 

En vattentank med dricksvatten finns utsatt vid nya busshållsplatsen/centrumhuset i Nymölla med anledning av grumligt vatten på ledningsnätet.

Hej!


Nu finns det en vattentank vid Centrumhuset i Nymölla.

En vattenläcka har uppstått på Edenrydsvägen i Bromölla.
Vattnet kommer att stängas av nu direkt.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart nu under eftermiddagen


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta
Jimmy Götesson
010-211 97 36
Rörnätstekniker

På grund av arbete med att byta ut VA-ledningar på Laves väg i Broby har vi nu öppnat upp den tillfälliga vägen som byggdes för något år sedan över gräsmattan på Laves väg 19. Det är denna vägen som skall användas som tillfällig väg och INTE inom Laves väg 21 (Stefan Larsson). Laves väg är fortfarande öppen tills den 27/2 då den kommer att stängas av till 3/5. Vårt arbetsområde kommer förflyttas framåt dagligen i sektioner om ca 60m åt gången med start i söder vid Laves väg 21 och sedan norrut. När nya huvudledningarna är nerlagda längs hela sträckan kommer vi gå tillbaka och koppla in de nya serviserna till varje fastighet.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av provborrning vid vattenverket i Nymölla har vi fått grumligt (ofarligt)vatten.

Man håller på att spola på vattenverket för att få bort detta.

 

Vid frågor ring Robert Svensson 010-211 97 35

På grund av omkopplingsarbete i Broby på Skogsvägen imorgon 14/2, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 07.30 och beräknas var åter vid lunch.

Trycklöshet garanteras ej.

Tappa upp vatten för hushållsbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Broby på Emmislövsvägen idag 12/2, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas ca kl. 11.00 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av en Akut Vattenläcka på Industrigatan 8 i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln.
Vattnet kommer att stängas av omgående och beräknas vara åter under eftermiddagen/kvällen.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart i eftermiddag/kväll.
Spola upp vatten efter behov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Kristoffer 010-211 97 64

Hej,

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Hökön och letar efter en vattenläcka.

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

5/2 kl.15.00

En läcka lokaliserades på Göingegatan i Lönsboda under helgen och har lagats.

Trots detta är vattenförbrukningen fortfarande hög i Lönsboda varför vi gärna vill att ni hör av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.

Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

 

Läcksökning kan medföra korta avstängningar av vattnet.

 

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

 

Tack för hjälpen!

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Uppdatering på nedanstående meddelande!

Större område har behövt stängas ner och drabbar även er som får detta meddelande nu:

En vattenläcka har uppstått i Lönsboda på Göingegatan och drabbar er som får denna information.
Vattnet kommer att stängas av omgående.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under senare eftermiddagen/kvällen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Janne: 010-211 97 60.

Med vänliga hälsningar

En vattenläcka har uppstått i Lönsboda på Göingegatan och drabbar er som får denna information.
Vattnet kommer att stängas av omgående.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under senare eftermiddagen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Janne: 010-211 97 60.

Med vänliga hälsningar

Vi har för närvarande mycket hög vattenförbrukning i Lönsboda.

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

Läcksökning kommer påbörjas omgående och kan medföra korta avstängningar av vattnet.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Broby på Bödkaregatan imorgon 1/2, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 09.30 och beräknas var åter vid lunch.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Lönsboda på Södra Gränsgatan 60.

Vattnet kommer att stängas av idag den 27/1 ca kl 16:45.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas idag den 27/1 och beräknas vara klart under kvällen.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Trycklöshet garanteras ej!

 

Berörda fastigheter:

Södra Gränsgatan 43, 45, 47 och 60, 62, 64, 66.

Kyrkhultsvägen 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Kristoffer: 010-211 97 64.

 

Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst

En vattenläcka har uppstått i Östanå på Kringelvägen och drabbar er som får denna information.
Vattnet har redan stängts av till berörda fastigheter.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas under dagen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53.

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst

Vi har fortfarande hög vattenförbrukning i Lönsboda. Vi har personal på plats för att läcksöka.

 

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.

Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

 

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

 

Tack för hjälpen!

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Hantverkaregatan Bromölla inom ert område .
Vattnet kommer att stängas av Snarast
Reparationsarbetet kommer att påbörjas så snart som möjligt och beräknas vara klart ca någon gång under kvällen
Vattentank kommer att placeras ut vid Hantverkaregatan 4

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta
Jesper Jönsson
010-211 97 48
Driftledare

Vi har fortfarande hög vattenförbrukning i Immeln. Vi har personal på plats för att läcksöka.

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Uppdatering angående vattenläckan!

Större område än väntat kommer att behöva stängas ner för reparationsarbetet, nedanstående text drabbar även er som får denna information nu.

En vattenläcka har uppstått i Broby på Storgatan vid 21 och drabbar er som får denna information.
Vattnet kommer att stängas av idag 16/1 mellan 14.00 - 15.00.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas samma tid och beräknas vara klart under kvällen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53.

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst

En vattenläcka har uppstått i Broby på Storgatan vid 21 och drabbar er som får denna information.
Vattnet kommer att stängas av idag 16/1 mellan 14.00 - 15.00.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas samma tid och beräknas vara klart under kvällen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53.

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst

Hej,

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Broby och letar efter en vattenläcka.

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Hanaskog vid Vindelgatan 28 och drabbar er som får denna information.
Vattnet kommer att stängas av ca 00:00
Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under natten.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53.

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst

På grund av omkopplingsarbete i Östanå imorgon 10/1, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 9.30 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Östanå imorgon 10/1, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 9.30 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Efter strömavbrottet förra veckan behöver ett underhållsarbete utföras på vattenverket i Broby.

Detta innebär att vattnet kommer stängas av den 10 januari mellan kl.8.30-9.30.

Spola gärna upp vatten för hushållsbehov.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta vår kundtjänst på 010-211 97 80.Hej!

Efter alla strömavbrott som var i Broby i eftermiddags, så har vi får problem på Vattenverket i Broby.
Detta medför att vi har mycket dåligt tryck ut på vattennätet i Broby.

Det jobbas med att få igång vattenverket igen.

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Östanå vid Glimmingevägen 6.

Vattnet kommer att stängas av imorgon den 26/12 vid kl 08:00.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas imorgon den 26/12 kl 08:00 och beräknas vara klart under dagen den 26/12.

Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej!


Berörda fastigheter:

Alla fastigheter norr om Östanåvägen som har kommunalt vatten.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56.


Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst

Hej,


Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Östanå och letar efter en vattenläcka. 


Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka. 

Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage. 


Dagtid kan ni ringa Jimmy Nilsson 010 211 97 56 eller vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.


Tack för hjälpen!


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Information!

SBVT kommer att påbörjat ett VA-arbete på Laves väg i Broby med angränsande ledningar i mitten av januari.
Vi kommer att börja på grönområdet upp mot Skogsvägen.
När vi kommer ut på Laves väg kommer en tillfällig väg att öppnas efter Laves väg 17 för att alla skall kunna ta sig in och ut ur området.

Mer info om avstängning av vatten med mera kommer när vi påbörjar arbetet.

Hej!


Läckan är nu lokaliserad och stängd.


Reparationsarbetet kommer att påbörjas måndag den 11/12.


Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Vi har för närvarande mycket hög vattenförbrukning i Hanaskog.

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

Läcksökning kommer påbörjas omgående och kan medföra korta avstängningar av vattnet.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Broby på Ulfelts väg och drabbar er som får denna information.
Vattnet har redan stängts av till berörda fastigheter.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under kvällen.
Möjlighet att hämta vatten under avstängningen hänvisas till vattenkiosk vid vattenverket i Broby (Smedjegatan 2).
Eventuellt kommer hela vägen att grävas av, ni som har bilar inne längs Ulfelts väg 1-10 får gärna parkera dom ute på Gränsgatan om ni behöver komma ut.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55.

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst

Vi har för närvarande mycket hög vattenförbrukning i Broby.

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

Läcksökning kommer påbörjas omgående och kan medföra korta avstängningar av vattnet.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej,

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Hemsjö och letar efter en vattenläcka.

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.
Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av en akut vattenläcka på Hasslarödsvägen i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln.
Vattnet kommer att stängas av idag 23/11 kl 13:00.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart under kvällen.
Spola upp vatten efter behov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Kristoffer 0102119764

Hej.

På grund av ledningsarbetet på Jakobssons väg så kommer vattnet till er fastighet att stängas av imorgon onsdag den 22/11 kl 08:00 fram tills arbetet är klart dock senast kl 11:00.


Berörda fastigheter:

Berners Väg, 29535 Bromölla - nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Jakobssons Väg, 29535 Bromölla - nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Liljenbergs Väg, 29535 Bromölla - nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12

Skolgatan, 29535 Bromölla - nr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Tians Väg, 29535 Bromölla - nr. 77, 79, 81


Trycklöshet garanteras ej!


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Med Vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Hanaskog på Veteringen imorgon 17/11, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 09.30 och beräknas vara åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Broby på Verkstadsgatan 1 och drabbar er som får denna information.

Vattnet kommer att stängas av ikväll den 11/11 ca kl 23:30.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under natten/morgonen.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst

På grund av omkopplingsarbete i Broby på Västergatan/Snapphanegatan imorgon 31/10, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 09.30 och beräknas vara åter vid lunch.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

27/10 kl.13.10

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Hökön.


Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.

Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.


Tack för hjälpen!Omledning av trafik

På måndag 30/10 kommer korsningen Västergatan/Snapphanegatan i Broby att stängas av för VA arbeten vid 07.00. Korsningen/vägen kommer att vara avstängd till torsdag 2/11 vid 16.00. Omledning av trafiken (inklusive all busstrafik) kommer ske via Skolgatan. Detta kommer medföra en ökad trafikbelastning på Skolgatan och vi vill därför informera er boende i området gällande detta.

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst

På grund av omkopplingsarbete i Bössebacken på Bygatan imorgon 27/10, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 9 och beräknas var åter vid lunch.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

2023-10-26

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Immeln.


Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling, vilket kan tyda på en läcka.

Kontrollera gärna er egna vatteninstallation också så ni inte har något läckage.Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.


Tack för hjälpen!


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ett underhållsarbete på vattenverket i Hökön behöver vi stänga av vattentillförseln.
Vattnet kommer att stängas av i morgon 26/10 mellan kl: 10-11.

Spola upp vatten efter behov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Patrik 010-211 97 63

En vattenläcka har uppstått i Osby på Smedjegatan.

Vattnet kommer att stängas av idag den 24/10 ca kl 14:30.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under eftermiddagen/kvällen.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst

Information!

Nu är alla omkopplingsarbeten klara vid Näckrosens förskola som vi arbetat med under veckan. Under dagen kan luft förekomma i ledningssystemet samt eventuellt brunt vatten. Vi spolar och luftar vad vi kan från vår sida.
Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med påslagningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vi beklagar allt strul detta medfört för alla drabbade abonnenter och vill rikta ett stort tack till er förståelse!

Förklaring:
Avstängning som skulle blivit kl. 22.00 i måndags blev redan vid 18.00 då en ledning gick av vid framgrävningen inför den planerade avstängningen. Vi gjorde vad vi kunde för att få ingång vattnet inom ca 1h igen men lyckades ej. Informationen gällnade denna akuta avstängningen blev bristfällig från vår sida då vi arbetade för att ni skulle få tillbaka vattnet så snabbt som möjligt igen. På natten när vi hade lagat ledningen stannade vattenverket till hela Broby då en styrning stannade alla pumpar efter att vi slagit på vattnet igen.

Återigen tack för er förståelse!

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete vid Näckrosens förskola i Broby, idag den 18/10.

Kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl 19:30 idag (18/10) och beräknas var åter under kvällen/natten idag.


Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.


Vatten finns att hämta på Vattenverket i Broby (Smedjegatan 2)


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53


Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete vid Näckrosens förskola i Broby, idag den 17/10.

Kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl 16:30 idag (17/10) och beräknas var åter under kvällen/natten idag.


Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.


Vatten finns att hämta på Vattenverket i Broby (Smedjegatan 2)


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53


Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Felet i Broby har nu åtgärdats och vi har börjat fylla upp systemet igen.

Efter driftstörningen kan det förekomma luft samt missfärgning i form av partiklar i vattnet.
Om ni upplever detta problem ber vi er att spola försiktigt.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst på 010- 211 97 80.


Med anledning av ett planerat underhållsarbete under natten i Broby är nu samtliga abonnenter i Broby utan vatten. Felsökning pågår och uppdatering följer via sms och hemsida.

Vänliga hälsningar,
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Påminnelse/uppdatering 16/10

På grund av omkopplingsarbete i Broby vid Näckrosens förskola måndag 16/10 , kommer vattentillförseln till alla abonnenter öster om Helge Å samt Mejerigatan 1-33 att stängas av ca kl. 22.00 och beräknas var åter under senare natten/morgontimmarna.

Trycklöshet garanteras ej.

Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov. Vatten finns även att hämta vid vattenkiosken vid Broby vattenverk (Smedjegatan 2).

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

GC-vägen vid Helge Å kommer vara avstängd i höjd med förskolan under detta arbetet.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Broby vid Näckrosens förskola måndag 16/10 , kommer vattentillförseln till alla abonnenter öster om Helge Å att stängas av ca kl. 22.00 och beräknas var åter under senare natten/morgontimmarna.

Trycklöshet garanteras ej.

Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov. Vatten finns även att hämta vid vattenkiosken vid Broby vattenverk (Smedjegatan 2).

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

GC-vägen vid Helge Å kommer vara avstängd i höjd med förskolan under detta arbetet.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Kvarngatan idag 6/10, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 09.30 och beräknas var åter vid lunch.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ett underhållsarbete på vattenverket i Hökön behöver vi stänga av vattentillförseln.
Vattnet kommer att stängas av i morgon 5/10 kl 09:30.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca 14:00.

Spola upp vatten efter behov.

Vatten tank kommer placeras ut vid skolan i Hökön.
Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Niklas 010-211 97 67

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Fabriksgatan imorgon 29/9, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 09.30 och beräknas var åter vid lunchtid.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av underhållsarbete på vattenverket i Hökön kommer vattnet stängas av i morgon onsdag den 27/9 kl:09.30. Vattnet beräknas åter kl:13.00.

Vi uppmanar er att spola upp vatten för husbehov.

Vattentank kommer placeras ut vid skolan i Hökön.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranarna i ca 20-30 minuter.

Vid frågor ring Kristoffer 0102119764

Med vänlig hälsning SBVT AB

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Fabriksgatan idag 25/9, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 13.00 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Även luft (ofarligt) i ledningssystemet kan uppstå. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Adjunktsvägen idag 25/9, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 09.30 och beräknas var åter vid 11-tiden.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Häggerydavägen idag (21/9), kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av idag (21/9) kl. 13:00 och beräknas var åter under eftermiddagen.


Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ett underhållsarbete på Trastgatan i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln.
Vattnet kommer att stängas av i morgon 7/9 kl 13:00.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca 16:00.
Spola upp vatten efter behov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Kristoffer 0102119764

På grund av ledningsarbete i Gualöv kan det förekomma brunt vatten på Sågmästarväge och Ferehusvägen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

På grund av ett underhållsarbete på Klockaregatan i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln.
Vattnet kommer att stängas av i morgon 5/9 kl 09:30.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca 12:00.
Spola upp vatten efter behov.

Vatten finns att hämta i den röda brandposten i korsningen Idrottsgatan/Fabriksgatan.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Kristoffer 010-211 97 64

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Prostvägen på måndag 4/9, kommer vattentillförseln till fastigheter längs Prostvägen och Kungsbackevägen att stängas av ca kl. 10.00 och beräknas var åter under eftermiddagen. Fler fastigheter än de drabbade gällande avstängningen får detta meddelande då vi vill informera er lite extra om att missfärgning av vattnet antagligen kommer uppstå i samband med avstängningen. Vi beklagar missfärgningen som uppstod vid gårdagens avstängning. Vi gör vad vi kan för att minska missfärgning, tack för er förståelse!

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Prostvägen idag 31/8, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 15.00 och beräknas var åter senare under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Viktig information om Ledningsarbete i Olofströms kommun på Östra Ringvägen / Hallonvägen

 

Vi vill meddela att FASAB Mark AB kommer utföra ett ledningsarbete på uppdrag av SBVT. Arbetet genomförs inom ramen för en totalentreprenad och syftet är att bygga bort en flaskhals på dagvattennätet, förebyggande arbete på ledningsnätet kommer att ske samtidigt.

 

Som en del av detta arbete kommer det att bli nödvändigt att temporärt stänga Östra Ringvägen för genomfart och även ut och infarten till Hallonvägen. Avstängningen är en åtgärd för att säkerställa att arbetet kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Vi förstår att detta kan påverka trafiken och förorsaka eventuella olägenheter och vi ber om överseende med detta under denna period.

 

Preliminära tider för avstängningen av Östraringvägen är v37-v40, in och utfart Hallonvägen från v36-v40.

 

För att få mer detaljerad information om den planerade avstängningen, tidsplan för arbetet och eventuella alternativa vägar, vänligen kontakta FASAB Mark AB på följande kontaktuppgifter.

 

Kontaktperson: Robin Svensson

Telefon: 070 950 15 57

E-post: robin.svensson@fasab.se

 

Vi tackar för er förståelse och samarbete medan vi arbetar för att säkerställa en smidig och effektiv lösning på ledningsarbetet. Er säkerhet och bekvämlighet är vår högsta prioritet, vi kommer att göra vårt bästa för att minimera eventuella störningar under arbetets gång.

 

Med vänliga hälsningar

 

Skåne Blekinge Vattentjänst

FASAB Mark AB

 

På grund av omkopplingsarbete i Hanaskog på Byavägen idag 24/8, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 10.30 och beräknas vara åter vid lunchtid.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Avrådan båttrafik Immeln

 

Vi har idag konstaterat att vatten eller avloppsledning (svart slang 75 mm) har släppt från sina bottentyngder och flutit upp vid ytan. Det har inte skett något utsläpp, men vi vill genom detta meddelande flagga om försiktighet och avstå båttrafik i höjd med Kollonivägen 1.

18/8 kl.10.40

Ett planerat underhållsarbete ska utföras på vattenverket i Bromölla tisdagen den 22 augusti mellan kl.8-11.

För att undvika undertryck i ledningsnätet och medföljande driftproblem ber vi abonnenter i Axeltorp att inte använda det kommunala dricksvattnet under denna period.

Vi ber även abonnenter utanför Axeltorp höra av sig om de upplever några problem under denna period. 

Vid frågor kontakta vår kundtjänst på 010-211 97 80.

 

Ytterligare uppdatering!

P.g.a uppkomna problem vid framgrävningen skjuter vi fram arbetet till imorgon 17/8 kl. 08.00.

P.g.a läckage vid pågående arbete behöver ett större område stängas ner inför reparationsarbetet.

På grund av omkopplingsarbete i Sibbhult på Dammgatan imorgon 17/8 (nytt datum), kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 08.00 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Sibbhult på Dammgatan idag 16/8, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 13.00 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Sibbhult på Dammgatan idag 16/8, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 13.00 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ett kortare akut omkopplingsarbete i Sibbhult på Dammgatan idag, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av omgående och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

9/8 kl.15.15

Underhållsarbetet är färdigställt och vattnet har börjat släppas på och trycket ökas efter hand. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8/8 kl.13.45

 

Med anledning av ett planerat underhållsarbete i morgon onsdagen den 9 augusti kommer vattnet stängas av för samtliga abonnenter i Östanå/Hemmestorp.

Arbetet kommer att påbörjas kl.9.00 och beräknas vara färdigt ca kl.13.00.

Spola gärna upp vatten för hushållsbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

2023-07-18

Idag tisdagen den 18 juli hävs bevattningsförbudet från Bromölla Energi & Vatten.

 

Vi ber er dock att fortsätta vara återhållsamma med vattnet och att tänka till så att ni inte använder mer vatten än ni behöver. På så sätt minskar vi risken för bevattningsförbud under resten av sommaren.

 

Tack för att du hjälper till!

 

12/7 kl.14.15

 

Bevattningsförbudet i Östra Göinge upphävs men vi ber dock alla att vara rädda om dricksvattnet även fortsättningsvis.

Skulle förbrukningen öka markant, finns risken att bevattningsförbudet måste återinföras.

 

Läs mer på Östra Göinge kommuns hemsida.

 

Tack för hjälpen!

 

Hej.

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet kan det bli dåligt tryck på vattnet i hela Bromölla tätort imorgon 2023/06/21 Från kl 08:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 16:00 .
Var gärna extra sparsam med vattnet.

Hör gärna av dig om du har frågor!

Jesper Jönsson
010-211 97 48
Driftledare

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete i Hanaskog på Kviingevägen/Byavägen idag den 19/6, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl 16:00 och beräknas var åter under eftermiddagen/kväll.


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Hanaskog vid Kviingevägen/Byavägen.
Vattnet kommer att stängas av idag 19/6 10.30 och beräknas vara åter tidigast under eftermiddagen.
Reparationsarbetet har påbörjats.
Vatten finnas att hämta i en brandpost vid kyrkan.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Anton 010-211 97 53

MVH Skåne Blekinge Vattentjänst

På grund av stömavbrottet efter åskovädret är Östanå, Sibbhult och Glimåkra fortfarande stömlöst och i och med det ligger all vattenproduktion nere. Vi ber er att vara extremt sparsamma med vattnet tills stömmen är tillbaka. E.ON har i nuläget prognos på 22.00 men kan dra ut på tiden då den flyttats fram en gång redan. Trycket kan i med detta vara lägre än normalt då inga pumpar går, endast självtryck.

Tack för er förståelse!

Vid frågor kontakta vår jour på: 010-211 97 90

Mvh Sånke Blekinge Vattentjänst

På grund av ett underhållsarbete på Vattenverket i Killeberg behöver vi stänga av vattentillförseln.


Vattnet kommer att stängas av Fredagen den 16/6 kl 08:00.


Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca 12:00.
Spola upp vatten efter behov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.Vid frågor kontakta: Klas-Göran Mohlin 0102119761 eller Kristoffer 0102119764


 

Från och med idag den 7 juni införs bevattningsförbud i hela Bromölla kommun. Detta på grund av en längre torka och ett stort tryck på vattenreservoarerna.

När det råder bevattningsförbud får du bara använda vatten till mat, dryck och personlig hygien. Du får inte fylla din pool, spatunna, badtunna eller uppblåsbara barnpool. Du får inte heller använda högtryckstvätt, vattenspridare eller vattenslang. Det går däremot bra att vattna blommor och växter med vattenkanna eller slang med handmunstycke.

Spara på vattnet, så räcker det åt alla!
Bevattningsförbudet gäller tills vidare för alla med kommunalt vatten, det gäller inte de med egen brunn.

 

Tack för att du hjälper till!
Vänliga hälsningar,
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Sölvesborgsvägen och vissa delar av kan sakna vatten helt.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas runt 8:30 och beräknas vara klart ca
Vattentank kommer att placeras ut vid Valje Skola

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

vid frågor, kontakta

Robert Svensson
010-211 97 35

Vi befinner oss nu i en väldigt torr period utan nederbörd och vi ber er därför att vara återhållsamma med vattnet, att tänka till så att ni inte använder mer vatten än ni behöver. På så sätt minskar vi risken för långvariga bevattningsförbud under resten av sommaren. Tack för att du hjälper till!

 

Vid frågor ring Bromölla Energi o Vatten 0456-622 500

Hej.


På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer vattnet till berörda fastigheter att vara avstängt Måndagen 2023/06/05 Från kl 08:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 16:00 .


En vattentank kommer att placeras utanför Valje Skola.


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!


Jesper Jönsson

010-211 97 48

Driftledare


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

1/6 kl.16.00

Vi uppmanar alla VA-abonnenter i Osby att vara sparsamma med vattnet.

 

Läs mer på Osby kommuns hemsida.

 

Tack för hjälpen!

Uppdaterat 6/7 kl:10.45

 

Med anledning av att Kristianstad kommun har hävt sitt bevattningsförbud;

Östra Göinge kommun avvaktar och låter rådande bevattningsförbud ligga kvar, men tar löpande ställning till grundvattennivåer, aktuell förbrukning och produktionskapacitet.

Svalare väder gör att förbrukningen generellt brukar sjunka något, men sommarregn påverkar dessvärre grundvattenmagasinen ytterst lite.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/6 kl.17.20

Just nu råder bevattningsförbud i Östra Göinge.

 

Läs mer på Östra Göinge kommuns hemsida.

 

Tack för att du respekterar det bevattningsförbud som råder.

26/5 kl.15.00

 

Under vecka 22 med start på måndag den 29 maj kommer ett underhållsarbete utföras på vattenverket i Sibbhult, detta kan medföra förändringar i vattentrycket. 

 

Vid frågor kontakta SBVTs kundtjänst på telefon: 010-211 97 80.

På grund av omkopplingsarbete i Glimåkra på Genvägen på måndag 22/5, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av kl. 07.30 och beräknas var åter vid lunchtid.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

17/5 kl 14.30

Just nu råder bevattningsförbud i Valje, Edenryd och Krogstorp.

 

Detta för att kunna behålla ett stabilt tryck i ledningarna och undvika missfärgat vatten på grund av för hög belastning.

 

Det innebär att du enbart får använda vatten till mat, dryck och personlig hygien. Du får inte fylla pooler eller vattna med vattenspridare. Det går däremot bra att vattna blommor och växter med vattenkanna eller slang med handmunstycke.

 

Information finns även på Sölvesborg Energi hemsida.

 

Bevattningsförbudet gäller inte dig som har egen brunn.

 

Tack för att du respekterar det bevattningsförbud som råder.

 

Hej.

Pga ledningsarbetet på Strandviksvägen så kommer vattnet till berörda fastigheter att stängas av Måndagen den 15/5 kl 10:00 fram tills arbetet är klart dock senast kl 12:00.


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!


Jesper Jönsson

010-211 97 48

Driftledare

På grund av en avstängning i Hjärsåslilla efter vattenläckan som var, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av idag 8/5 kl. 10.30 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anders: 010-211 97 58

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått i Hjärsåslilla inom ert område .
Vattnet kommer att stängas av idag den 7/5 omgående.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy på nummer: 010 - 211 97 56

Med Vänliga Hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått på Kviingevägen 13 i Hanaskog.

Vattnet kommer att stängas av idag (4/5) ca kl 18:00

Reparationsarbetet har påbörjas och vattnet beräknas vara tillbaks under kvällen.

Spola upp vatten för hushållsbehov.


Berörda fastigheter är:

Kviingevägen 8 -17


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Anton på nummer: 010 - 211 97 53


Med Vänliga Hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått på Kviingevägen 13 i Hanaskog.

Vattnet kommer att stängas av idag (4/5) ca kl 12:30.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas idag (4/5) under förmiddagen och beräknas vara klart under sen eftermiddag/kväll.

Spola upp vatten för hushållsbehov.


Berörda fastigheter är:

Kviingevägen 8 -17


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Anton på nummer: 010 - 211 97 53


Med Vänliga Hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB
SBVT - RENT VATTEN!

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB är ett gemensamt driftbolag vars uppgift är att sköta driften av 

VA-anläggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge.

 

Syftet med bolaget är att ha en effektiv, kompetent och uthållig organisation för drift av 

delägarnas respektive VA-anläggningar - till nytta för våra VA-abonnenter. 

 

Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 54 000 invånare och ca 15 000 kunder/hushåll är 

anslutna till de vatten-och avloppsanläggningar som SBVT sköter.

 

 

 

Arbeta hos oss

Nyheter

Arkiv