DRIFTINFO

 • All driftinfo
 • Olofström
 • Bromölla
 • Osby
 • Östra Göinge
  82
 • ÖSTRA GöINGE | 15 aug

  Färgning, rökning samt filmning ...

 • 82
 • ÖSTRA GöINGE | 12 aug - 31 okt

  Ledningsarbete Knislinge

 • 642 643 643 642 642 643 643 642 642 79
 • BROMöLLA | 13 okt - 15 nov

  Ledningsarbete i Bromölla

För närvarande inga driftstörningar.


19/10 Kl:11.45 På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet på Kyrkvägen i Bromölla

kommer vattnet stängas av idag 2020/10/19 Från kl 18:10 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 22:00.

Berörda abonnenter är boende på Korsholmsvägen, Kyrkvägen och Strandvägen.

 

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna.

När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet.

Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen.


Undvik dock att tvätta med tvättmaskin om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

Hör gärna av dig om du har frågor!  Kontaktperson: Fredrik Ljunggren 010-2119713 

13/10 kl:09.45 SBVT kommer med hjälp av Malmberg Miljöhantering genomföra underhållsspolning av avloppsledningar

på delar av Mäster Jörgens väg samt Lille Mats väg i Sibbhult med start torsdagen den 15/10-2020 och med eventuell fortsättning fredagen den 16/10-2020.

 

Vid eventuell lukt i fastigheten, kontrollera dina vattenlås.

 

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

13/10 kl:09.45 SBVT kommer med hjälp av Malmberg Miljöhantering genomföra underhållsspolning av avloppsledningar

på Per Nils väg samt Mor Annas väg i Immeln med start fredagen den 16/10-2020 med eventuell fortsättning måndagen den 19/10-2020.

 

Vid eventuell lukt i fastigheten, kontrollera dina vattenlås.

 

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

 

13/10 kl:14.00 V.43 kommer SBVT att påbörja ett VA-arbete på Storgatan i Bromölla, detta för att byta ut och förnya vattenledningar från Folketshusgatan till Möllestigen.

Arbetet med vattenledningen kommer att påbörjas 2020-10-19 och kommer att pågå i några veckor.Arbetet kommer att medföra begränsad framkomlighet vid korsningar längs Storgatan då vi kommer att gräva upp schaktgropar.
Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla körbanor samt cykelvägar framkomliga för allmänheten.

Vi hoppas att ni har överseende med de störningar som arbetet kommer att medföra.

Vid frågor om arbetet är ni välkomna att ringa eller gå ut och prata med vår personal på platsen.

Fredrik Velin/Arbetsledare SBVT 010-211 97 44

 

Detta är ett test till vårt API.

Meddelandet är för fjärrvärme.

7/10 kl:14.00 På grund av ett akut underhållsarbete på Skolgatan i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln.
Vattnet kommer att stängas av idag den 7/10 kl 14:15.
 

Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart idag ca kl 15:15.
 

Spola upp vatten efter behov. Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson 010-211 97 60


 

En vattenläcka har uppstått vid Brobyvägen 5, bakom Hittarps handelsträdgård i Glimåkra.

Reparationsarbetet påbörjas lördagen den 3/10 ca 08.00 och beräknas vara klart under eftermiddagen. Vattnet kan komma att stängas av utan vidare förvarning.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

 

Med Vänliga Hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB
 

30/9 kl:15.00 På grund av ett ledningsarbete i Sibbhult kommer vi behöva stänga av vattnet torsdagen den 1/10-2020 någon gång mellan klockan 10.00-16.00.

Arbetet beräknas vara klart under eftermiddagen. Berörda abonnenter är boende på Färeköpsvägen, Lille Mats väg och Mäster Jörgens väg

 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

21/9 Kl:14.45 En vattenläcka har uppstått i Bromölla och i samband med läckan har vattnet stängts av.

Berörda abonenter är boende på Kiabygatan och Bjärnögatan, 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

Detta är ett meddelande som är skickat till Vatten och webb.

Detta är ett meddelande som är skickat till Vatten och internt medelande.

Detta är ett meddelande som är skickat till Fjärrvärme och webb.

Detta är ett meddelande som är skickat till Fjärrvärme och internt meddelande.

På grund av ett ledningsarbete på Gydevägen i Hjärsås kommer vattnet att stängas av för fastigheter på Gydevägen, Kringvägen och Persavägen den 3/9-2020 klockan 10.00. Arbetet beräknas vara klart ca 13.00.
 

SMS-utskick har gjorts till berörda abonnenter. 


Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Not visible image and not related to the text, meant for system to work

Bevattningsförbudet i Osby kommun hävs från och med idag, 2 september 2020, då både vattenförsörjning och vattenförbrukning nu anses vara stabila nog.

 

Vi riktar ett stort tack till våra medborgare i Osby kommun som hjälpt till med att klara vattenförsörjningen under sommarens påfrestningar i vattenproduktionen.

VIKTIGT!

Nu är vi inne på Vattenprofilen och skickar ett KRITISKT meddelande.

Nu är vi inne på Vattenprofilen och skickar meddelande.

Detta är ett test att vårt API fungerar med olika meddelande.

Detta meddelandet aktiveras senare.

17/8 kl.13.50

Ledningsarbetet är färdigt och inga ytterligare vattenavstängningar kommer att göras. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.
 

17/8 kl 10.10

På grund av ledningsarbete på Brännaregården i Olofström, kommer vattnet till abonnenter i bland annat Biskopsmåla att stängas av korta stunder under dagen idag 17/8. SMS-utskick har gjorts till berörda abonnenter. 


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.
 

Kontaktperson: Fredrik 010-211 97 44

17/8 kl 07.40

Ett underhållsarbete kommer att utföras på tryckstegring Väster i Knislinge tisdagen den 18 augusti. Arbetet kommer att påbörjas ca kl.08.00 och beräknas vara klart under dagen.

Arbetet kommer medföra minskat vattentryck för berörda abonnenter i området. SMS-utskick har gjorts till berörda abonnenter.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Eventuella frågor kan ställas till:

Fredrik Svensson
Servicetekniker

Telefon: 010-211 97 27

16/8 kl 13.15

Vattenläckan är nu lagad och samtliga abonnenter har fått vattnet tillbaka.. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. I tillägg kan luft kommit in i ledningssystemet (ofarligt) vilket gör att vattnet upplevs som grumligt ett litet tag innan luften försvunnit 

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Med vänliga hälsningar SBVT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/8 kl.11:27

Läckan är lokaliserad och reparationsarbeterna pågår för fullt. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas på 010-211 97 57

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/8 Kl: 7.00 

En vattenläcka har uppstått på Pappersbruksvägen i Broby.

Reparationsarbetet påbörjas direkt nu under morgonen och arbetet bedöms f n vara klart under dagen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas på 010-211 97 57

14/8 kl.8.50

För tillfället är vattenförbrukningen hög i Glimåkra. Vattenverket går på full kapacitet och trots detta har vi svårt att hålla nivån i våra vattenreservoarer. Våra reservoarer hinner inte fyllas på i tillräcklig omfattning som motsvarar den takt som vattnet förbrukas.
 

Vi ber därför alla att vara mycket sparsamma med vattnet.

 

I dagsläget misstänker vi inte något läckage men vi tar tacksamt emot tips, – exempelvis en vattensamling där det normalt borde vara torrt, eller susande ljud vid vattenmätaren.

Prata gärna med grannar som kanske inte fått del av informationen. Vi är övertygade att vi tillsammans kan hjälpas åt att vara sparsamma med vattnet tills mer normala förhållanden råder. Vattentillgången är allas ansvar.

12/8

Skåne Blekinge Vattentjänst kommer att utföra VA-omläggning på delar av Ubbesväg samt Vattentornsvägen i Sibbhult. Arbetet planeras påbörjas under vecka 33 och kommer att pågå under ca 4-6 veckor.

Arbetet innefattar omläggning av VA-ledningar samt utbyte av servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.

Vid inkopplingsarbeten av vattenledningar informeras närmast berörda fastighetsägare separat, men större områden än planerat kan komma att beröras. Vattnet kommer då under kortare perioder vara avstängt under dagtid.

Av naturliga skäl kommer framkomligheten i området att vara begränsad under byggnadstiden och vi beklagar de olägenheter som uppkommer för fastighetsägare och trafikanter under byggtiden.

Eventuella frågor kan ställas till:

Andreas Ljungkvist
Driftledare

Telefon: 010-211 97 57Not visible image and not related to the text, meant for system to work

12/8

Skåne Blekinge Vattentjänst kommer att utföra VA-omläggning längs Föreningsgatan i Knislinge. Arbetet planeras påbörjas under vecka 33 och kommer att pågå under ca 2-3 månader.

 

Arbetet innefattar omläggning av vattenledningar samt utbyte av servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.

 

Vid inkopplingsarbeten av vattenledningar informeras närmast berörda fastighetsägare separat, men större områden än planerat kan komma att beröras. Vattnet kommer då under kortare perioder vara avstängt under dagtid. 

 

Av naturliga skäl kommer framkomligheten i området att vara begränsad under byggnadstiden och vi beklagar de olägenheter som uppkommer för fastighetsägare och trafikanter under byggtiden.

 

 

Eventuella frågor kan ställas till:

 

Andreas Ljungkvist

Driftledare 

Telefon: 010-211 97 57

 

David Svensson

Projektledare

Telefon: 010-211 97 18

12/8 kl.14.45

På grund av ett ledningsarbete på Källgatan i Sibbhult kommer vattnet att stängas av för abonneter på Källgatan 19-23 samt Gökgatan 3-6 torsdagen den 13/8 någon gång efter klockan 09.30.

Arbetet beräknas vara klart under eftermiddagen. 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Andreas 010-211 97 57

Vi ser för närvarande en ökad vattenförbrukning i Bromölla och vill därför uppmana alla att vara sparsamma med vattnet. 

Vattentillgången är allas ansvar och vi är övertygade att vi tillsammans kan hjälpas åt att vara sparsamma med vattnet tills mer normala förhållanden råder. 

11/8 kl.13.30

 

Omkopplingsarbetet är nu färdigställt och inga ytterligare vattenavstängningar kommer att utföras.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/8 kl 8.30 

På grund av ledningsarbeten på J.F. Anderssons väg i Jämshög, kommer vattnet till vissa fastigheter i området att stängas av en kort stund under dagen idag 11/8. SMS-utskick har gjorts till berörda fastigheter på Bengt Nordenbergs väg, J.F. Anderssons väg, Kyrkovägen, Olle Montanus väg och Pehr Thomassons väg. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.Kontakt: Fredrik 010-211 97 44

11/8 kl 12.00

På grund av ett ledningsarbete kommer vattnet att stängas av idag den 11/8 kl. 12.30 för abonneter på Vintergatan 4-15 i Broby.

Arbetet beräknas vara klart under eftermiddagen. 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57


Not visible image and not related to the text, meant for system to work

7/8 kl 11.55

Ledningsarbetet är nu färdigt och samtliga abonnener ska ha fått tillbaka vattnet. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7/8 Kl:14.15 På grund av ett ledningsarbete på Bildelsgatan i Broby kommer vi behöva stänga av vattnet 7/8 klockan 08.00.

Arbetet beräknas vara klart under dagen. Drabbade abonnenter är boende på delar av Bödkaregatan, Bildesgatan samt Trollgatan.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov. Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

7/8 kl 11.45

Vattenläckan är nu lagad och samtliga abonnenter ska ha fått vattnet tillbaka. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/8 Kl:14.00 En vattenläcka har uppstått på Röingevägen i Broby, vattnet kommer stängas av den 7/8-2020 07.00.

Reparationsarbetet påbörjas därefter och beräknas vara klart under dagen.

Drabbade abonnenter är boende på Köpmannagatan 12 - 20

Spola upp vatten för hushålls behov. Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas på 010-211 97 57

5/8 kl.16.00

Vattenläckan är nu lagad och alla abonnenter ska ha fått tillbaka vattnet.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/8 kl.15.00

En akut vattenläcka har inträffat på Norra Infartsgatan i Osby. Vattnet har stängts av för abonnenter boende på den del av gatan som är mellan Industrigatan och Skolgatan. 

 

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara färdigt under kvällen. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

4/8 Kl:09.00 På grund av ett ledningsarbete på Sandgatan i Broby kommer vattnet stängas av 4/8 någon gång mellan 10.00-16.00.

Drabbade abonnenter är boende på Sandgatan, Verkstadsgatan 11-17 samt Köpmannagatan 22-28.

Trycklöshet garanteras ej.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

 

Tyvärr har abonnenter i Killeberg tidvis drabbats av att dricksvattnet varit mer eller mindre missfärgat, vilket vi beklagar. Vi är medvetna om att ledningsnätet inte motsvarar den standard som vi skulle önska och det är något vi arbetar långsiktigt med efter beslutade investeringsplaner.

 

Missfärgningen uppstår då järn och mangan, som avsatts på insidan i vattenledningarna, släpper från ledningen och blandas med vattnet. Detta kan ske av olika orsaker, vattenläckor som medför att vattnet rusar i ledningarna, tillfälliga avstängningarna som gör att vattnet ändrar riktning i ledningssystemet eller större uttag till exempel vid brandbekämpning, påfyllning av pooler med mera.

 

Då grundvattennivåerna för tillfället är låga och tillgången på vatten i Killeberg är begränsad kan vi tyvärr inte genomföra spolningar ute på ledningsnätet som annars är en åtgärd som minskar problemet.

 

Missfärgningen är ofarlig och vi uppmanar drabbade att spola i kallvattenkranen 20-30 minuter.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

En vattenläcka har uppstått på Dalvägen i Valje.


Vattnet kommer att stängas av och reparationsarbetet kommer att påbörjas tisdag 7/7 kl. 08:00.Vattnet kommer att vara avstängt tills reparationsarbetena är klara.

Vattentank kommer att placeras ut vid Bergsvägen 15.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Fredrik Ljunggren, 010 - 211 97 13

8/7 kl.00:38

Läckan är lokaliserad och bortsektionerad. Samtliga abonnenter har vattnet åter. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med vattenläckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i sin kallvattenkran ca 20-30 min.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/7 Kl.  23.48

Läcksökning pågår.

 

Vi återkommer med uppdatering när vi vet mer om läget.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/7 Kl.  22.15

En större vattenläcka har uppstått i Olofström som inneburit att Gränum och Jämshög har lågt vattentryck eller inget vatten alls.

 

Felsökning pågår för fullt.

 

Tills vattenläckan är lokaliserad och åtgärdad ber vi samtliga abonnenter i berörda ömråden vara ytterst sparsamma med det vatten som finns och hälla upp några liter för husbehov. Avstängningar kommer att krävas.

 

Vi återkommer med uppdatering när vi vet mer om läget.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

En vattenläcka har uppstått på Hasselvägen i Knislinge.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas den 1/7-2020 08.00 och beräknas vara klart ca 16.00. Mellan dessa klockslag kan vattnet komma att stängas av akut för boende på Hasselvägen, Ledgatan samt delar av Kristianstadsvägen.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Trycklöshet garanteras ej!

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Med Vänliga Hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst

 

Under v.26 kommer vi att utföra ledningsarbete på Bergsvägen/Sissebäcksvägen i Valje.
Vi kommer att behöva stänga av vägen utanför Bergsvägen 37 i början av veckan, berörda fastighetsägare ombeds att ta en annan väg.

Vattnet kommer vi att behöva stänga av under korta stunder när vi gör inkopplingar.
De som drabbas av vattenavstängningen kommer att meddelas via sms innan avbrottet.

 

Vid frågor kontakta Fredrik Velin 010-211 97 44

 

En akut vattenläcka har uppstått på Kringvägen i Hjärsås, reparationsarbetet påbörjas under morgonen och beräknas vara klart under dagen.

Boende på Kringvägen samt norra delen av Persavägen kan drabbas av avbrott i vattenleveransen under dagen.

 

Trycklöshet garanteras ej!

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Andreas på 010-211 97 57

På grund av att det går åt mycket vatten i det varma och torra vädret har vi beslutat att utfärda bevattningsförbud inom samtliga delar som omfattas av den allmänna vattenförsörjningen i Osby kommun. Detta berör samtliga VA-abonnenter i Osby och Lönsboda tätort samt byarna Killeberg, Loshult, Hökön och Visseltofta.

  

Våra vattenverk går på full kapacitet och trots detta har vi svårt att hålla nivån i våra vattenreservoarer. Våra reservoarer hinner inte fyllas på i tillräcklig omfattning som motsvarar den takt som vattnet förbrukas. Situationen är allvarlig.

 

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare för de som har kommunalt dricksvatten och innebär följande:

 

- Det är inte tillåtet att använda vattenslang eller vattenspridare för bevattning. Däremot är det tillåtet att använda vattenkanna. 

 

- Det är inte tillåtet att fylla på sin pool med dricksvatten, detsamma gäller uppblåsbara pooler, badtunnor och spabad. Vi rekommenderar er att istället besöka utomhusbad, simhallar, hav och badsjöar.

 

- Det är inte tillåtet att tvätta sin bil med vattenslang eller högtrycksvätt, däremot är det ok att tvätta i automattvättar som återanvänder tvättvattnet. 

 

- Det är inte tillåtet att använda högtryckstvätt eller slang för rengöring av fasader, altaner och liknande. 

 

Vi är övertygade att vi tillsammans kan hjälpas åt att vara sparsamma med vattnet tills mer normala förhållanden råder och bevattningsförbuden kan upphävas. Vattentillgången är allas ansvar.

 

Tack för att du respekterar det bevattningsförbud som råder.

 

16/6 kl:15.15 På grund av ett ledningsarbete på Kiabyvägen kommer vattnet att stängas av onsdagen den 17/6 kl:07.30 och fram tills arbetet är klart.

Berörda abonnenter är boende på Bjärnögatan, Fjälkingegatan, Kiabygatan och Nymögatan.

 

Vattentank kommer ställas ut vid Kiabyvägen 7

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

Om ni har frågor kontakta Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

 

 

En vattenläcka har uppstått på Aron Nils väg i Osby.

Berörda abonnenter är boende på Aron Nils väg och Wivalliusvägen.


Vattnet kommer stängas av och reparationsarbetet påbörjas omgående. Det beräknas vara klart under dagen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jan Gustavsson 010 - 211 97 60 

16/6 kl:10.15 Ledningsarbetet är nu klart och samtliga abonnenter ska ha fått vattnet tillbaka. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/6 kl:14.00 På grund av ett underhållsarbete på Storgatan i Killeberg behöver vi stänga av vattnet den 16/6-2020 kl 07:30.


Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca kl 10:00.


Spola upp vatten efter behov. Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson 010-211 97 60

15/6 kl:14.00 På grund av ett ledningsarbete på Boaltsvägen i Glimåkra behöver vi bryta vattentillförseln till fastigheter på Boaltsvägen mellan

Norra Tvärgatan och Hälsovägen klockan 08.00 den 17/6-2020, omkopplingen beräknas vara klar ca 16.00.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov. Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

12/6 kl:07.30 På grund av reparationsarbeten på Skogsby kommer vattnet stängas av den 12 Juni kl. 08:00 till dess att arbetet är klart.

 

Berörda abonnenter är informerade.


Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter.

Använd inte tvätt-/diskmaskin, förrän ni konstaterat att vattnet inte är missfärgat efter avstängningen.

 

Vid frågor kontakta Fredrik Velin 010-211 97 44


 

För tillfället är vattenförbrukningen hög i Immeln och vattenproduktionen vid Immelns vattenverk är mycket ansträngd.

 

Vi ber alla att vara mycket sparsamma med vattnet. Produktionen är så ansträngd att vi till och med transporterat dricksvatten med tankbil till Immeln under en period för att klara rådande behov.

 

Prata gärna med grannar som kanske inte fått del av informationen.

 

Hjälps vi alla åt så hoppas vi kunna undvika ett bevattningsförbud.

 

Tack på förhand!

 

Med vänliga hälsningar SBVT

10/6 kl:08.30 På grund av ledningsarbeten på Dahlénvägen i Olofström, kommer vattnet stängas av under korta stunder under dagen.

Berörda abonnenter är boende på Aspvägen, Dahlénvägen, Lindvägen och Rönnvägen.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Fredrik 010-2119744


 

9/6 kl.8.00

En vattenläcka har uppstått på Öllers väg i Näsum. Sex fastigheter är berörda av vattenavstängning och har kontaktats. Missfärgning av vattnet kan dock förekomma i ett större område.

 

Missfärgningen (ofarligt)  beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Reparationsarbetet kommer att påbörjas under förmiddagen och förväntas färdigställas under dagen. 

5/6 kl.13.45

 

Till samtliga abonnenter i Glimåkra.

Vi ber er att vara särskilt sparsamma med vattnet under den kommande helgen. Detta då vi måste genomföra två omkopplingsarbeten vid vattenverket i början av vecka 24. Med anledning av detta behöver vår vattenreservoar vara välfylld.
 


Tack för er förståelse!

 

3/6 kl:07.15 På grund av ledningsarbeten på Blåklintsvägen kommer vattnet att stängas av idag 3/6 mellan kl 08:00 och 14:00.

Berörda abonnenter är boende på Blåklintsvägen, Floravägen, Klintgatan, Kristianstadsgatan och Vallmovägen, 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jan Gustavsson 010-211 97 60 

2/6 kl:07.30 På grund av ledningsarbeten på Skogsby i Olofström, kommer vattnet att stängas av den 2/6 kl.08:00.

Berörda abonnenter är boende på Skogsby 1-11

Vattnet kommer att vara stängt till dess att arbetet är klart.
 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


 

På grund av en vattenläcka på överföringsledningen till Gualöv kommer vattnet att stängas av under tisdagen den 19/5 från kl 13:00 fram tills att arbetet är klart dock senast 15:00.

Berörda abonnenter har fått info på sms.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Vid frågor kontaktaThomas Jönsson 010-211 97 30

 

18/5 Kl:15.00 På grund av ett ledningsarbete på Sandgatan i Broby behöver vi stänga vattnet den 19/5-2020 mellan 08.00-12.30.

Drabbade abonnenter är boende på Sandgatan, Verkstadsgatan 11-17 samt Köpmannagatan 22-28.

Trycklöshet garanteras ej.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57 

På grund av en vattenläcka i Osby måste vi stänga vattnet vid Norra Infartsgatan och reperatiosarbetet börjar omgående.

Beröda abonnenter är boende på Norra Infartsgatan från Industrigatan till Linnéavägen och delar av Sparvgatan.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Janne 010-211 97 60

 

 

 

11/5 Kl:15.45 På grund av ledningsarbeten på Mor Annas väg  tisdagen den 12/5 tvingas vi stänga av Mor Annas väg helt nedanför Per Nils väg.

 

Berörda abonnenter är boende på Månsavägen, Mor Annas väg och Per Nils väg.

 

Vi ber berörda köra ut sina bilar och parkera längre ner på Mor Annas väg.

Detta gäller från och med 07.00 den 12/5-2020.

 

Vår målsättning är att vägen ska vara farbar igen sen eftermiddag.

Vid frågor kontakta Jesper: 010-211 97 53


 

7/5 Kl:08.00 På grund av ledningsarbeten på Östra Storgatan  kommer vattnet att stängas av den 7/5 kl.08:00 till dess att arbetet är slutfört (senast 16:00).

Berörda abonnenter är boende på Storgatan 2 - 8

Vattentank kommer att placeras mellan Östra Storgatan 8 och Backgatan

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Fredrik 0102119744Not visible image and not related to the text, meant for system to work

6/5 Kl:06:30 På grund av ett ledningsarbetet på Mor Annas väg i Immeln kommer vi behöva bryta vattentillförseln till samtliga fastigheter

på Månsavägen, Per Nils väg samt Mor Annas väg onsdagen den 6/5-20 mellan klockan 08.00-13.00

Trycklöshet garanteras ej.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57


 

4/5 Kl:14.00 På grund av ledningsarbeten på Norra Infartsgatan i Osby

kommer vattnet att stängas av den 5/5 ca kl 09:30 och beräknas vara tillbaka ca kl 14:00.

Berörda abonnenter är boende på Norra Infartsgatan och Sparvgatan.

Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson, 010 - 211 97 60


 

4/5 Kl:14.00 En vattenläcka har uppstått på Tranebodavägen i Lönsboda.


Vattnet kommer att stängas av och reperationsarbetet kommer att påbörjas omgående.Vattnet beräknas vara tillbaka senare under eftermiddagen.

Beröda abonnenter är boende på Bredgatan, Floragatan, Södra Gränsgatan, Stormgatan och Tranebodavägen.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson, 010 - 211 97 60


 

4/5 Kl:07.15 På grund av ett underhållsarbete vid vattenverket i Boalt tisdagen den 5/5-20 kommer vattentillförseln till samtliga fastigheter brytas mellan klockan 09.00-10.00.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Fredrik: 010-211 97 23 

29/4 Kl:07.30 På grund av ledningsarbeten på Norra Infartsgatan i Osby , kommer vattnet att stängas av

idag den 29/4 kl 09:30 och beräknas vara tillbaks ca kl 14.

Berörda abonnenter är boende på Göingegatan, Linnéavägen, Norra Infartsgatan och Sparvgatan.

Vatten finns att hämta vid röd brandpost vid Brandstationen.
Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan, 010 - 211 97 60


 

På grund av ett underhållsarbete vid Immelns vattenverk kommer Immeln, Gyvik och

Kollandsvik drabbas av avbrott i vattenleveransen tisdagen den 28/4-2020 mellan klockan 08,00-12.30.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jonas: 010-211 97 29


 

På grund av ledningsarbeten på Norra Infartsgatan i Osby kommer vattnet att stängas av den 20/4 kl 09:00 till ca kl 14:00.

Berörda abonnenter är boende på Furugatan, Idrottsgatan, Smedjegatan, Fabriksgatan, Klockaregatan, Norra Infartsgatan och Skogsgatan.

Trycklöshet garanteras ej!

Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.
Vatten kan hämtas vid brandpost på Tranegatan.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson, 010 - 211 97 60 

15/4 kl:11.00 På grund av ledningsarbeten på Stigmansvägen i Jämshög kommer vattnet stängas av idag (15/4).

Arbetet kommer att pågå ett par timmar.

Berörda abonnenter är boende på Bengt Nordenbergs väg, Idebergsvägen, Stigmansvägen och Älvkullsvägen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

12/4 kl.16.02

 

Läckan är nu lagad och återställningsarbeten pågår. Samtliga abonnenter ska ha fått vattnet tillbaka. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdaterad 12/4 kl.14.28

 

Läckan är lokaliserad till Vanåsvägen. Felavhjälpandet pågår och kommer att pågå under åtskilliga timmar till under dagen. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Jesper på 010-211 97 53

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/4 kl.12.00

En akut vattenläcka har uppstått korsningen av Vanåsvägen/Hässleholmsvägen i Knislinge vilket medför att vattnet kommer att stängas av för abonnenter i området, sms-utskick har gjorts till berörda. 

 

Felsökning pågår och reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och pågå under dagen.

 

En vattentank kommer att placeras ut i korsningen av Vanåsvägen/Gröne väg.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Jesper på 010-211 97 53

7/4 kl:15.30 På grund av en vattenläcka på Kviingevägen i Hanaskog kommer vi behöva stänga av vattnet den 8/4-2020 mellan 09.30-16.00.

Berörda abonnenter är boende på Byavägen, Kviingevägen, Veteringen och närliggande område.


Trycklöshet garanteras ej.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jesper: 010-211 97 53


 

1/4 kl.10.45 

 

Missfärgning av vattnet kan förekomma i Osby efter att en omkoppling skett på vattenledningsnätet på Norra Infartsgatan. Missfärgningen är ofarlig och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

 

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

På grund av en vattenläcka vid Skeingevägen 53 i Osby behöver vi stänga vattnet.

Berörda abonnenter är informerade.

 

Missfärgat vatten kan förekomma i hela Hasslarödsområdet. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen

och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Jan Gustavsson 010-211 97 60

31/3 kl:08.30 På grund av ett ledningsarbete på Krabbavägen i Hanaskog behöver vi bryta vattentillförseln omgående.

Arbetet beräknas vara klart vi 09:30


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

26/3 kl:15.00 På grund av ett ledningsarbetet vid Kviingevägen i Hanaskog kommer vi bryta vattentillförseln till samtliga fastigheter

på Vindelgatan från Kviingevägen till Skogsvägen den 27/3-2020 klockan 08.00, omkopplingen beräknas vara klar till klockan 13.00.


Trycklöshet garanteras ej.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

 

På grund av omkopplingsarbete på Mossvägen i Osby kan det förekomma missfärgat vatten i området.

 

Missfärgningen (ofarligt) beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

kl:16.00 Arbetet med att reparera vattenläckan på Norra Infartsgatan är nu klar och samtliga abonnenter har vattnet åter. .

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10/3 kl:15.00 En vattenläcka har uppstått på Norra Infartsgatan och reparationsarbetet har påbörjats.

Man förväntas bli klar under eftermiddagen/kvällen.

 

Berörda abonnenter är boende på Norra Infartsgatan, Skogsgatan, Idrottsgatan, Södra Portgatan och Linneávägen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Jan Gustavsson, 010-211 97 60 

9/3 kl:07.15 På grund av en vattenläcka på Ringvägen i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln.
Vattnet kommer att stängas av 9/3 kl 08:00.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca 16:00.

 

Spola upp vatten efter behov.


Vatten kommer även kunna hämtas i den röda brandposten i korsningen Ringvägen/Kristianstadsgatan.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson 010-211 97 60

9/3 kl;07.15 På grund av underhållsarbete och inkoppling av de nya vattenledningarna vid Immelns vattenverk

kommer Immeln, Gyvik och Kollandsvik drabbas av avbrott i vattenleveransen tisdagen den 10/3-2020 mellan klockan 07.00-16.00.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57 

3/3 kl:08.00 På grund av ett ledningsarbete på Nils Ols Väg i Broby behöver vi bryta vattentillförseln 4/3-20 mellan 09.30- ca 15.00.
Boende på Parkvägen, Laves väg, Tvärvägen, delar av Torpgatan samt delar av Vintergatan drabbas.

Vatten kommer finnas att hämta i brandpost på Getvägen.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

2/3 kl:15.00 På grund av ledningsarbetet på Systersväg i Hjärsås behöver vi bryta vattentillförseln 3/3 kl:07.30.

Omkopplingen beräknas vara klar ca.kl.12.00. 

Berörda abonnenter är boende på Systers väg och delar av Nyringevägen.

Trycklöshet garanteras ej.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57


 

21/2 kl.09.30

På grund av ett ledningsarbete kommer vattnet tillfälligt att stängas av under ca 30-60 minuter på förmiddagen den 21 februari. Abonnenter boende på Floravägen, Hindergatan samt Hörneledsvägen är berörda. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

18/2 Kl:16.00 På grund av underhållsarbete på Otto-Holmsväg i Osby kommer vattnet stängas av imorgon 19/2 kl:08.00

Berörda abonnenter är boende på Kiselvägen och Otto Holms Väg.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca kl 12:00.
Spola upp vatten efter behov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson 010-211 97 60

På grund av ett ledningsarbete på Prästgårdsvägen/Holjevägen i Kyrkhult, kommer vattnet att stängas av den 6/2 kl 08:00 till ca kl. 16:00

De fastigheter som berörs får avisering via SMS.Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vi arbetar med att förstärka dricksvattenproduktionen i Immeln.

 

Parallellt passar man på att byta ut ett par av de äldre ledningarna från vattenverket.

 

Detta görs i förebyggande syfte, då andra ledningar som lagts samtidigt orsakat läckor

och därmed ytterligare belastning på dricksvattentillgången/produktionen i Immeln.

 

Kontaktperson: Jesper Tillman 010-211 97 53

 

4/2 Kl; 14.00 På grund av ledningsarbete i Immeln kommer vattnet att stängas av den 5/2 kl 08:00 till ca kl. 13:00.

Berörda abonnenter är boende på Mor Annas väg.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov. Trycklöshet garanteras ej!

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

28/1 kl: 08:30 Läckan är nu lagad och samtliga abonnenter ska ha fått vattnet tillbaka.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vi har en vattenläcka på Bredgatan i Olofström. Reperationsarbetet beräknas vara klart ca. 18.00

 

Berörda abonnenter är informerade.

 

 

Uppdaterad 25/1 kl.10.15

 

Arbetet med att reparera vattenläckan på Klövervägen har gått bättre än förväntat och samtliga abonnenter har vattnet åter. Återställningsarbeten kommer att pågå under dagen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/1 kl.08.20

En vattenläcka har inträffat på Klövervägen i Osby. Vattnet har stängts av för att påbörja reparationsarbetet. Berörda har meddelats via sms. Vatten kan hämtas i brandpost i området. 

 

Läckan beräknas lagad under eftermiddagen. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

24/1 kl.13.50

Läckan är nu lagad och återställning pågår. Samtliga abonnenter ska ha fått vattnet tillbaka. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24/1 kl.10.10

En akut vattenläcka har uppstått på Gamla Byvägen i Immeln vilket medför att vattnet kommer att stängas av för abonnenter i området, sms-utskick har gjorts till berörda. 

 

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under dagen. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

11:45 Då detta var mer akut än vi trodde har vi redan fått stänga vattnet och påbörja arbetet.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

En vattenläcka har uppstått på Sandgatan i Broby. 

Vattnet kommer att stängas av idag kl 13:00, och beräknas vara åter under eftermiddagen.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Trycklöshet garanteras ej!

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Uppdaterad 5/1 kl.15.50

 

Arbetet med att reparera vattenläckan på Lövängsvägen är klart och samtliga abonnenter har vattnet åter. Återställningsarbeten kommer att pågå under kvällen och under kommande arbetsvecka.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 5/1 kl.12.05

 

Arbetet med att reparera vattenläckan på Lövängsvägen fortgår. Felavhjälpandet pågår och kommer att pågå under åtskilliga timmar till under dagen. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Jan Gustavsson, 010-211 97 60 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/1 Kl. 09.00 

En vattenläcka har uppstått på Lövängsvägen, Hasslaröd.

Läckan är lokliserad och reparationsarbetet har påbörjats.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Jan Gustavsson, 010-211 97 60 

Uppdaterad 15/12 kl.13.30

 

Läckan är lagad och samtliga abonnenter har vattnet åter. Återställningsarbeten kvarstår vilka i huvudsak kommer att genomföras under dagen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15/12 Kl. 10.30

En vattenläcka har uppstått på Ekstigen i Jämshög. 

 

Läckan är lokliserad och reparationsarbetet har påbörjats.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Mattias Gustavsson, 010-211 97 47

12/12 kl.17.00

En vattenläcka uppstod under eftermiddagen vid vattenverket i Hjärsås. Läckan är lagad och alla abonnenter ska ha fått tillbaka vattnet. Missfärgat vatten kan dock förekomma. 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckor och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

På grund av ett ledningsarbetet vid Norra Tvärgatan i Glimåkra kommer vattentillförseln till ett antal fastigheter på Fabriksgatan att brytas den 10/12-2019 ca klockan 07.30, omkopplingen beräknas vara klar till klockan 12.00.

 

Berörda fastigheter har fått information via SMS. 

 

Trycklöshet garanteras ej. Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

På grund av ett underhållsarbete i Killeberg kan det förekomma brunt vatten.

 

Missfärgningen (ofarligt) kan uppstå i samband med arbetet och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. 

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

3/12 kl.14.20 Vattenläckan är nu lagad och samtliga abonnenter ska ha vatten åter. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/12-19 Kl:10:00 På grund av en vattenläcka på Nygatan i Bromölla har vattnet stängts av fram tills arbetet är klart.

En vattentank ställs ut vid korsningen Parkgatan/Nygatan.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


 

27/11 kl:17.00 På grund av ett underhållsarbete på Snapphanevägen i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln.

Berörda abonnnter är boende på Snapphanevägen och Torpstigen.


Vattnet kommer att stängas av i morgon 28/11 kl 08:00.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca 13:00.


Spola upp vatten efter behov. Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson 010-211 97 60

En vattenläcka har uppstått mellan Olofström och Gränum.  Vattnet kommer att stängas av den 27/11 kl.07:00

Reparationsarbetet kommer att påbörjas kl.07:00 och beräknas vara klart ca 16:00

 

Vattentank kommer att placeras ut vid Slåttervägen 2.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. efter att arbetet är slutfört.

 

Vid frågor kontakta Fredrik Velin 010-211 97 44

På grund av underhållsarbete i Boalt kommer Göinge flickornas väg samt Svenstorpsvägen drabbas av avbrott i vattenleveransen fredagen den 22/10-2019 mellan klockan 09.30-12.00

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211
97 57

På grund av ett ledningsarbete i Gualöv kommer vattnet stängas av tisdagen den 19/11 kl 09:30  fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 13:00.

 

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna.

När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet.

Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

Vid frågor kontakta: Thomas Jönsson 010-211 97 30

På grund av ett strömavbrott i Immeln har vi för tillfället problem med vattenleveransen till våra abonnenter.

 

Enligt info från EON beräknas strömmen vara tillbaka 16:00.

På grund av ledningsarbetet på Ågatan så kan det förekomma störningar i vattenleveransen till abonnenter på

Storgatan, Möllestigen och Ågatan.

 

Vattnet kan behöva stängas av akut och då kommer en vattentank att sättas ut på parkeringen mot Ågatan.

Arbetet kommer att pågå tills tisdagen den 12/11.


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna.

När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet.

Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Några frågor: Thomas Jönsson 010-211 97 30

Uppdaterad 5/11 kl:16:00 Arbetet på Mererigatan är nu klart och alla ska ha fått vattnet tillbaka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

På grund av ledningsarbetet vid Mejerigatan i Knislinge behöver vi bryta vattentillförseln till samtliga fastigheter öster om Helge Å klockan 10.00 idag 5/11-19,

Omkopplingen beräknas vara klar till klockan 13.00

 

Trycklöshet garanteras ej. Spola upp vatten för hushållsbehov.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

Vi renspolar nu vattenledningen i Jämshög.

Detta kan medföra missfärgning av vattnet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna (ofarligt).

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Arbetet kommer att pågå under hela vecka 44.

 

Har ni frågor angående arbetet så får ni gärna höra av er till oss.

 

Erik Svensson Rörnätstekniker 010-211 97 45

Fredrik Velin Arbetsledare 010-211 97 44

Med start under vecka 44 kommer SBVT tillsammans med NCC att inleda utbyte av VA-ledningar i Hjärsås samhälle. Arbetet kommer att utföras etappvis och beräknas pågå under hösten 2019 till vår/sommar 2020.  

 

Arbetet innefattar omläggning av främst vattenledningar men också spillvattenledningar och dagvattenledningar på vissa sträckor. Arbetet innefattar även utbyte av servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns. 

 

Vid inkopplingsarbeten av vattenledningar informeras närmast berörda fastighetsägare separat. 

 

Vattentillförseln till anslutna fastigheter kan komma att påverkas under kortare stunder, främst dagtid.

 

Trycklöshet garanteras ej. Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Under arbetets gång kommer vägar i området att stängas av sektionsvis eller delvis.

 

Vi ber er ha överseende med de störningar som arbetet kommer att medföra.
SBVT - RENT VATTEN!

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB är ett gemensamt driftbolag vars uppgift är att sköta driften av 

VA-anläggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge.

 

Syftet med bolaget är att ha en effektiv, kompetent och uthållig organisation för drift av 

delägarnas respektive VA-anläggningar - till nytta för våra VA-abonnenter. 

 

Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 53 000 invånare och ca 14 000 kunder/hushåll är 

anslutna till de vatten-och avloppsanläggningar som SBVT sköter.

 

 

 

Lediga tjänster

Nyheter

Arkiv