DRIFTINFO

 • All driftinfo
 • Olofström
 • Bromölla
 • Osby
 • Östra Göinge
  81
 • OSBY | 17 maj - 28 feb

  Omläggning av Va-ledningar på A...

 • 79
 • BROMöLLA | 29 nov - 28 feb

  Omläggning VA-ledningar Nygatan

 • 82
 • ÖSTRA GöINGE | 03 dec - 09 dec

  Återhållsamhet med dricksvatten ...

 • 79
 • BROMöLLA | 07 dec - 31 dec

  VA-arbeten Kyrkvägen

 • 82
 • ÖSTRA GöINGE | 07 dec - 08 dec

  Omkopplingsarbete Vegagatan Broby

 • 82
 • ÖSTRA GöINGE | 07 dec - 08 dec

  Omkoppling på Ågatan i Sibbhult

 • 79
 • BROMöLLA | 07 dec - 08 dec

  Vattenavstängning Nygatan, Bromölla

För närvarande inga driftstörningar.

Hej.

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet på Nygatan i Bromölla kommer vattnet till er fastighet att vara avstängt imorgon 2021/12/08 Från kl 08:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 10:00 .

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Hör gärna av dig om du har frågor!

David Svensson
010-2119718


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ledningsarbeten på Ågatan i Sibbhult , kommer vattnet till er fastighet på Lindgatan samt Ågatan 17, 18, 20 , 22 och 24 att stängas av imorgon den 7/12 kl 08:00 och beräknas vara tillbaks under eftermiddagen.


Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av omkopplingsarbete på Vegagatan 13 i Broby kommer vattnet till er fastighet att stängas av idag från ca kl.12.00 och beräknas vara åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anton
Tel: 010-211 97 53

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

7/12 kl.14

 

Under v.49-51 kommer SBVT utföra VA-arbeten på Kyrkvägen i Bromölla. Arbetet medför att trafiken kommer ledas om under denna perioden.  

 

 

3/12 kl 15.30

Den 6-8 december ska ett planerat underhållsarbete utföras på vattenverket i Glimåkra.

Om inget oförutsett inträffar kommer vattenleveranserna att fungera som normalt däremot vill vi be alla abonnenter i Glimåkra att vara sparsamma med konsumtionen av dricksvatten under denna period.

Tack för hjälpen!

2/12 kl.07.50

 

På grund av en vattenläcka i Broby har volymerna i våra vattenreservoarer i Broby, Knislinge och Hanaskog blivit låga.

Vi ber därför alla abonnenter i dessa områden att vara extra sparsamma med konsumtionen av dricksvatten under dagen.

Tack för hjälpen.

Uppdatering 2/12 kl.22.06

Reparationsarbetet är nu avslutat och vattenledningen lagad. Återställningsarbeten kvarstår. Dessa kommer vi att hantera i det närmanste.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan ha uppstått i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

 

Vi ber er fortsatt vara sparsamma med vattnet så att våra reservoarvolymer för vattnet kan återhämta sig. 

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdatering 2/12 kl.15.45

Reparationsarbetet pågår och förväntas vara färdigt under kvällen.

 

Det kan fortsatt förekomma problem med lågt tryck och missfärgning av vatten i Broby.

 

Missfärgningen är ofarlig och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna i samband med läckan. 

 

Vi ber er fortsatt vara sparsamma med vattnet så att våra reservoarvolymer kan återhämta sig. 

 

Tack för hjälpen!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2/12 kl.12.00

Reparationsarbetet har påbörjats och tillfarten till Industrigatan kommer att behöva stängas av tillfälligt under ca en timme. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2/12 kl.07.50

Som tidigare meddelats har en vattenläcka lokaliserats vid Gränsgatan/Industrigatan i Broby.

Ett flertal i Broby har vattnet åter men tyvärr står vi bl.a. utan vatten i området där läckan är lokaliserad. Beklagar detta.

Vi kommer att gräva oss ner så snart det är kabelvisat och säkerheten medger.

Vi ber alla abonnenter i Broby, Knislinge samt Hanaskog vara extra sparsamma med konsumtionen av dricksvattnet under dagen. Detta för att våra reservoarvolymer blivit låga pga. vattenläckan i Broby.

För närvarande hänvisar vi till vår vattenkiosk på Lärkans vattenverk (Smedjegatan 2) för att hämta vatten. Medtag eget emballage.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2/12 kl. 06.20

Vi ber alla abonnenter i Broby, Knislinge samt Hanaskog vara extra sparsamma med konsumtionen av dricksvattnet under dagen. Detta för att våra reservoarvolymer blivit låga pga vattenläckan i Broby

 

Mvh SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2/12 kl. 05.57

Vi hittade precis en vattenläcka på Gränsgatan. Vi kommer att gräva oss ner så snart det är kabelvisat och säkerheten medger. F ö se tidigare uppdateringar.

 

Mvh SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2/12 kl. 05.09

Efter en lång kall dag, kväll och natt i busvädret är vattenläckan/läckorna dessvärre ännu inte lokaliserade. Vi misstänker några ledningssträckor men kan inte få det verifierat under de förhållanden som råder.

Ett flertal i Broby har vattnet åter men tyvärr står vi bl.a. utan vatten väster om Västergatan. Beklagar detta.

 

Om vi är lyckosamma när det ljusnat, så finner vi förhoppningsvis vad söker. Målet är givetvis att åtgärda den/de gäckande läckorna helst under dagen. Dock är detta något vi inte kan garantera med tanke på de förhållanden som råder.

 

Vi kommer att sätta ut ett par vattentankar på några platser (info om detta kommer senare under dagen) och i övrigt hänvisar vi till vår vattenkiosk på Lärkans vattenverk (Smedjegatan 2). Medtag eget emballage.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

 

Vi är naturligtvis ledsna över att inte kunnat finna läckan/läckorna under dagen men vi har verkligen gjort vårt bästa

 

Mvh SBVT

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 1/12 kl. 17.05

 

Med anledning av rådande väder kan vi tyvärr inte sätta ut vattentankar, vilket vi ber er ha överseende med, men vatten finns att hämta i vattenkiosk vid Lärkans vattenverk.

 

Medtag egna behållare.  

 

Adressen är: Broby Vattenverk (”Lärkan”), Smedjegatan 2, 289 92 Broby 

 

Ni som har vatten kan fylla behållare för hushållsbehov utifall vi kommer bli tvungna att stänga av ytterligare områden senare under det pågående arbetet med läcksökning.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 1/12 kl.16.10

 

Läcksökning pågår fortsatt i Broby och vi ber er att vara mycket sparsamma med vattnet då vi med anledning av läckan för närvarande har mycket låga nivåer i vattenreservoarerna.

 

Vi tar tacksamt emot tips om var läckan finns och nu utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/12 kl. 13.50

En akut vattenläcka har inträffat i Broby vilket medför att abonnenter i nordvästra delarna av tätorten är utan vatten eller har dåligt tryck.


Läcksökning pågår och kan påverka abonnenter i hela tätorten när vi behöver göra områdesvisa korta avstängningar av vattnet. Vi uppmanar abonnenter att vara extra sparsamma med vattnet då vattenläckan resulterat i att vi har låga nivåer i våra vattenreservoarer.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

 

Vi tar tacksamt emot tips om var läckan finns.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

 

Tack för hjälpen!

 

Uppdatering sker fortlöpande.

 

 

29/11-2021

SBVT kommer att lägga om befintliga spill, vatten och dagvattenledningar i Nygatan mellan Tians väg och Köpmangatan, ca 140 meter. Detta då avloppsledningen visat sig vara i ett väldigt dåligt skick. 

 

Arbetet planeras att starta i mitten av vecka 48, 2021. Arbetet påbörjas med etapp 1 i korsningen Tians väg/Nygatan v.48. Efter årsskiftet den 10 januari påbörjas Etapp 2 med avslut Köpmangatan/Nygatan. Karta över arbetets omfattning.

 

Eftersom ledningarna ligger djupt är vi tvungna att gräva upp stora delar av gatan och därför kommer biltrafik påverkas.

 

För att ansluta ledningar till serviser från fastigheterna kommer schakter att grävas vid varje fastighet. Det kommer innebära vissa störningar för boende i området.

 

Vi hoppas på ett gott samarbete under tiden för våra arbeten och välkomnar er som har funderingar eller frågor att höra av sig till oss.

 

Kontaktuppgifter: Projektledare David Svensson 010-211 97 18, Verksamhetschef Anette Carlbom 010-211 97 16

 

 

 

 

På grund av ledningsarbeten på Västra Järnvägsgatan i Broby, kommer vattnet till er fastighet att stängas av imorgon den 23/11 kl 07:00 och beräknas vara tillbaks kl 09:00.


Trycklöshet garanteras ej!


Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej.

På grund av en vattenläcka på Strandvägen i Bromölla kommer vattnet till er fastighet att vara avstängt idag 2021/11/16 Från kl 22:00 fram tills arbetet är färdigt under natten.

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Hör gärna av dig om du har frågor!

Fredrik Ljunggren
010-2119713

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ledningsarbeten på Aron Nils väg i Osby , kommer vattnet till er fastighet att stängas av den imorgon den 12/11 från kl 08:00 och beräknas vara tillbaks ca kl 10:00. Gäller fastigheter från Wivalliusvägen ner till Aron Nils väg 22.


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ledningsarbete i Sibbhult på Färegatan/Ågatan, kommer vattnet till er fastighet att stängas av imorgon 4/11 från 08.00 och vi beräknas vara klara under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått på Göran Håkans väg 55 i Osby.

Vattnet kommer att stängas av imorgon den 1/11 kl 08:00.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas imorgon den 1/11 vid kl 08:00 och beräknas vara klart under dagen.

Spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej.

På grund av ett underhållsarbete längs Linnavångsvägen i Näsum på vattenledningsnätet kommer vattnet till er fastighet att vara avstängt imorgon 2021/10/28 Från kl 08:00 fram tills arbetet är färdigt under dagen. Hämta gärna vatten vid vattenkiosken i Näsum.

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Hör gärna av dig om du har frågor!

David Svensson
010-2119718
Arbetsledare

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ombyggnad i högreservoaren i Glimåkra imorgon 28/10-2021, kommer vattentillförseln till er fastighet att påverkas mellan 09.30-12.00.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Jonas: 010-211 97 29

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej.

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet i Grödby och Råby kommer vattnet till er fastighet att vara avstängt imorgon 2021-10-19 Från kl 10:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 12:00 .

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Hör gärna av dig om du har frågor!

Tommy Seyfried
010-2119731
Driftledare

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått på Fläderstigen 15 i Knislinge.

Vattnet kommer att stängas av idag ca kl. 08.00.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under eftermiddagen.

Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


En vattenläcka har uppstått på Gunängavägen i Osby.

Vattnet kommer att stängas av omgående.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under kvällen.


Vatten finns att hämta i brandposten vid Bågegatan 1..


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Med vänlig hälsning

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ledningsarbeten på Västra Järnvägsgatan i Broby , kommer vattnet till er fastighet att stängas av imorgon den 7/10 kl 07:30 till ca kl 09:30.

Gäller fastigheter på Västra Järnvägsgatan mellan Tydingegatan och Parkgatan.


Trycklöshet garanteras ej!


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

1/10 kl. 15.30

Bevattningsförbudet som omfattat samtliga delar av den allmänna vattenförsörjningen i Osby kommun hävs från och med idag, 1 oktober 2021. Detta kan göras trots fortsatt låga grundvattennivåer i regionen, framförallt i de stora vattenmagasinen, eftersom vattenförbrukningen nu är på en stabil nivå. En nivå som motsvarar våra anläggningars kapacitet.

 

Vi riktar ett stort tack till våra medborgare i Osby kommun som hjälpt till med att klara vattenförsörjningen under sommarens påfrestningar i den allmänna vattenproduktionen.

Hej,

På grund av ledningsarbeten på Sölvesborgsvägen i Olofström , kommer vattnet till er fastighet att stängas av imorgon 21/9 klockan 07:30 tills det att arbetet är klart under eftermiddagen.

Vattentank kommer att placeras ut vid Sölvesborgsvägen nere vid ån.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Vid frågor kontakta:
David Svensson
010-211 97 18

På grund av ledningsarbete i korsningen Baldersgatan/Frejagatan i Broby, kommer vattentillförseln till er fastighet stängas av imorgon 16/9 ca 09.30 och beräknas vara tillbaka under eftermiddagen.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Anton: 010-211 97 53

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

15/9 kl.16.50

Läckan är nu lagad och samtliga abonnenter ska ha fått vattnet tillbaka. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.
De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/9 kl.14.40

I samband med ledningsarbete på Aron Nils väg i Osby upptäcktes en vattenläcka.
Vattnet kommer att stängas av och reparationsarbetet påbörjas omgående. Arbetet kommer att slutföras under dagen.

 


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.
De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

En vattenläcka har uppstått på Wivalliusvägen 28 i Osby.

Vattnet kommer att stängas av den 13/9 vid kl 07:30.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas den 13/9 kl 07:30 och beräknas vara klart under eftermiddagen.

Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Med vänlig hälsning

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej.

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer vattnet till er fastighet att vara avstängt imorgon 2021/09/08 Från kl 10:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 16:00. Det kan vara bra att spola upp vatten till hushållsbehov.

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Hör gärna av dig om du har frågor!

David Svensson
010-2119718
Projektledare

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ledningsarbeten på Västra Järnvägsgatan i Broby , kommer vattnet till er fastighet att stängas av den 6/9 kl 06:15 till ca kl. 10:00.


Trycklöshet garanteras ej!


Kan vara bra att spola upp lite vatten för hushållsbehov.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Uppdatering 3/9 kl:12.30

Vattenläckan är nu åtgärdad och samtliga abonnenter ska åter igen ha vatten. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan ha uppstått i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

 

 

3/9 kl. 05:30

 

En akut vattenläcka har inträffat på Östra Järnvägsgatan i Lönsboda. Vattenläckan är identifierad och bortkopplad.  Några enstaka abonnenter påverkas av avstängningen.

 

Reparationsarbetet kommer att påbörjas snarast.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Janne, 010 - 211 97 60

24/8 kl:08.30 På grund av arbete på ledningsnätet till Västanå kommer vattnet att stängas av tisdagen den 24/8 kl 13:00 fram tills att arbetet är utfört dock senast kl 15:00. 

 

Berörda abonnenter är boende på Sibbarpsvägen, Tundahlavägen, Vångavägen och Västanåvägen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Thomas Jönsson 010-211 97 30 

10/8 kl.19.05

Felet är nu avhjälpt och vattnet ska vara tillbaka i Killeberg och Loshult. 

 

10/8 kl.18.30

 

På grund av ett strömavbrott har Killeberg och Loshult samhälle varit utan dricksvatten under en tid. Strömmen ska nu vara tillbaka och därmed även vattnet.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med att vattnet kommer tillbaka och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

5/8 2021 kl.14.15

 

En vattenläcka har uppstått  i Västanå.
 

Vattnet kommer att stängas av imorgon 6 augusti kl. 10:00. SMS har skickats ut till berörda abonnenter. 


Reparationsarbetet beräknas vara klart under eftermiddagen den 6 augusti. 
 

Vattentank kommer att placeras ut vid skolan i Västanå.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

28/7 kl 14.30

 

Vattenläckan är nu lagad och samtliga abonnenter har fått vattnet tillbaka. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

27/7 kl.21.30

 

Samtliga abonnenter ska nu ha fått tillbaka vattnet på Radiatorvägen och G:a Marklundavägen, men reparationsarbetet kommer återupptas under morgondagen.

 

Vattnet kommer att stängas av för berörda fastigheter ca kl.7.00 den 28/7.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Tobias, 010 - 211 97 66

 

27/7 kl. 18.20

 

En akut vattenläcka har inträffat på Radiatorvägen i Osby och abonnenter på Radiatorvägen och G:a Marklundavägen är berörda av vattenavstängningen.

 

Reparationsarbetet kommer att påbörjas snarast och en vattentank placeras ut på samåkningsparkeringen i anslutning till Kristianstadsgatan.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Tobias, 010 - 211 97 66

En vattenläcka har uppstått på Citronvägen i Olofström.

Vattnet är avstängt och kommer att vara åter i drift när läckan är lagad. Vattenpost där man kan hämta vatten i medhavd behållare kommer att placeras på Krusbärsvägen.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

SBVT håller på med ett underhållsarbete på ledningsnätet på Citronvägen.

Vi kommer att under Torsdagen den 8/7 stänga av vattnet till fastigheter i området.

De gator som blir drabbade av avstängningen är Citronvägen, Äppelvägen, Päronvägen, Krusbärsvägen. Avstängningen kommer att göras kl.05:00 och vattnet är tillbaka under morgonen.


Vi ber de som drabbas av avstängningen att tappa upp vatten i behållare ikväll så att de klarar sig under morgonen i morgon.

Vattenpost för att hämta vatten i medhavd behållare finns på cykelvägen vid Körsbärsvägen.

En vattenläcka har uppstått på Aron-Nils väg i Osby . Vattnet kommer att stängas av idag 20210703 ca kl12:00 Reparationsarbetet kommer att påbörjas snarast och beräknas vara klart under eftermiddagen/ kvällen. Spola upp vatten så att ni klarar er under dagen. Vattentank kommer även att placeras ut vid parkeringen utanför Aron-Nils väg 22 Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. Vid frågor ring 0102119764

Problem med att stänga av vattnet på den läckande ledningen på Citronvägen.


Vi kommer därför att behöva stänga av vattnet för ett större område under eftermiddagen - kvällen.


De gator som blir drabbade av avstängningen är:

Citronvägen, Päronvägen, Plommonvägen, Körsbärsvägen, Bigarråvägen, Krusbärsvägen, Äppelvägen.


Vattenpost för att tappa upp vatten i medhavd behållare placeras på Hallonvägen.

En vattenläcka har uppstått på Citronvägen i Olofström. För att laga läckan behöver vi stänga av vattnet till fastigheter i området.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas snarast så tappa gärna upp lite vatten så att ni klarar er under dagen.


Vi har placerat en vattenpost på cykelvägen mellan Päronvägen och Krusbärsvägen där man kan hämta vatten i medhavd behållare.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

18/6 2021

På grund av att det går åt mycket vatten i det varma och torra vädret har vi beslutat att utfärda bevattningsförbud inom samtliga delar som omfattas av den allmänna vattenförsörjningen i Osby kommun. Detta berör samtliga VA-abonnenter i Osby och Lönsboda tätort samt byarna Killeberg, Loshult, Hökön och Visseltofta.

 

Våra vattenverk går på full kapacitet och trots detta har vi svårt att hålla nivån i våra vattenreservoarer. Våra reservoarer hinner inte fyllas på i tillräcklig omfattning som motsvarar den takt som vattnet förbrukas. Situationen är allvarlig.

 

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare för de som har kommunalt dricksvatten och innebär följande:

 

- Det är inte tillåtet att använda vattenslang eller vattenspridare för bevattning. Däremot är det tillåtet att använda vattenkanna. 

 

- Det är inte tillåtet att fylla på sin pool med dricksvatten, detsamma gäller uppblåsbara pooler, badtunnor och spabad. Vi rekommenderar er att istället besöka utomhusbad, simhallar, hav och badsjöar.

 

- Det är inte tillåtet att tvätta sin bil med vattenslang eller högtryckstvätt, däremot är det ok att tvätta i automattvättar som återanvänder tvättvattnet. 

 

- Det är inte tillåtet att använda högtryckstvätt eller slang för rengöring av fasader, altaner och liknande. 

 

Vi är övertygade att vi tillsammans kan hjälpas åt att vara sparsamma med vattnet tills mer normala förhållanden råder och bevattningsförbuden kan upphävas. Vattentillgången är allas ansvar.

 

Tack för att du respekterar det bevattningsförbud som råder.

En vattenläcka har uppstått på Plommonvägen i Olofström. Vattnet till fastigheter på Plommonvägen kommer att stängas av så snart som möjligt. Reparationsarbetet kommer att utföras under dagen. För fastigheter som blir utan vatten under arbetet hänvisar vi till vattenpost på cykelvägen mellan Plommonvägen-Vinbärsvägen Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

16/6 2021 kl. 10.20

För tillfället är vattenförbrukningen hög i stora delar av Östra Göinge. Vattenproduktionen är ansträngd och vattenverken går nära sin fulla kapacitet.

 

Vi ber därför alla att vara mycket sparsamma med det kommunala vattnet.

 
Prata gärna med grannar som kanske inte fått del av informationen. Vi är övertygade att vi tillsammans kan hjälpas åt att vara sparsamma med vattnet tills mer normala förhållanden råder. Vattentillgången är allas ansvar.

 

Tack på förhand!

 

7/6 kl 15.00

Ett planerat underhållsarbete ska utföras på Immelns vattenverk den 8-9 juni. 

Någon vattenavstängning är inte planerad men kan ske med kort varsel.

 

Vid frågor kontakta Jonas Johnsson, 010-211 97 29

7/6 kl 09.50

För tillfället är vattenförbrukningen hög i stora delar av Osby och framförallt i Killeberg dit vi nu får transportera dricksvatten med tankbil för att klara försörjningen. Vattenverken går på full kapacitet och trots detta har vi svårt att hålla nivån i våra vattenreservoarer. Våra reservoarer hinner inte fyllas på i tillräcklig omfattning som motsvarar den takt som vattnet förbrukas.

Vi ber därför alla att vara mycket sparsamma med det kommunala vattnet.

I dagsläget misstänker vi inte något läckage men vi tar tacksamt emot tips, exempelvis en vattensamling där det normalt borde vara torrt, eller susande ljud vid vattenmätaren.

Prata gärna med grannar som kanske inte fått del av informationen. Vi är övertygade att vi tillsammans kan hjälpas åt att vara sparsamma med vattnet tills mer normala förhållanden råder. Vattentillgången är allas ansvar.

Tack på förhand!


 

En vattenläcka har uppstått på Blåklintsgatan i Lönsboda.

Vattnet kommer att stängas av ca kl 09:00.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under dagen.

Kan vara bra att spola upp lite vatten för hushållsbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej!

Måndagen den 31/5 kommer SBVT att behöva göra en omkoppling på vattenledningen på Länkvägen i Killeberg.

Detta medför att vi behöver stänga vägen från Länkvägen 14 och söder ut. Arbetet påbörjas ca kl 08:00 på måndagsmorgonen den 31/5.

Arbetet beräknas vara klart under tisdagen den 1/6.

Bilar som skall användas under måndag och tisdagen kan parkera vid lekplatsen.


Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson, 010 - 211 97 60


Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått på Cederborgs väg i Hanaskog.

Vi har fått stänga vattentillförseln på Cederborgs väg och Bokvägen i Hanaskog.

Reparationsarbetet är igång och beräknas vara klart under kvällen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.Med vänliga hälsningar Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ett omkopplingsarbete på Svampstigen i Knislinge kommer vi behöva stänga av vattnet fredagen den 21/5-2021 ca klockan 09.30.

Arbetet beräknas vara klart ca 17.00.


Berörda abonnenter är boende på Svampstigen.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


SBVT kommer att lägga om befintliga vatten-, spill- och dagvattenledningar i Aron Nils väg och en bit i Wivalliusvägen ca 600 meter i tre olika etapper.


Arbetet startar 2021-05-17 och beräknas vara avslutat i början av 2022.


Eftersom ledningarna ligger djupt kommer vi gräva upp stora delar av gatan och därför kommer biltrafik påverkas.


För att ansluta ledningar till serviser från fastigheterna kommer schakter att grävas vid varje fastighet.

Det kommer innebära vissa störningar för boende i området.

De tider vattnet kommer vara avstängt får ni information om när det är aktuellt.


Vi hoppas på ett gott samarbete under tiden för våra arbeten och välkomnar er som har funderingar eller frågor att höra av sig till oss.

Vid frågor kontakta: David Svensson, 010 - 211 97 18 eller Jan Gustavsson, 010 - 211 97 60


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Arbete på VA-ledningsnätet i Broby innebär att trafiken i korsningen Röingevägen-Östra Järnvägsgatan stängs av från och med måndagen den 3 maj till och med den 9 juni.

 

Läs mer och se kartskiss över området på Östra Göinge kommuns hemsida.

 

Kontaktperson: Mårten Persson, projektledare, 010-211 97 12

Vid ett par tillfällen den senaste tiden har betonglock/brunnslock till VA-system lyfts av i Hanaskog. Detta är mycket allvarligt eftersom brunnarna är djupa och kan orsaka stor skada om människor eller djur faller i.

 

Om du ser något brunnslock som inte ligger på rätt plats, kontakta vår kundtjänst på telefon 010-211 97 80.

 

Efter kontorstid når du oss på telefon 010-211 97 90.

 

Tack för din uppmärksamhet!

En vattenläcka har uppstått på Stigbergsgatan 11 i Osby och detta medför att det kan bli störningar av vattentillförseln i ert område.

Reparationsarbetet är igång och beräknas vara klart under eftermiddagen.


Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Mvh Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ledningsarbeten på Norra Infartsgatan i Osby , kommer vattnet till Er fastighet att stängas av imorgon den 23/3 kl 09:30 och beräknas vara tillbaks under eftermiddagen.

Spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Mvh

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ett omkopplingsarbete på Färegatan i Sibbhult kommer vi behöva stänga av vattnet onsdagen den 24/3-2021 ca klockan 10.00.

Avstängningen drabbar boende på följande adresser:


Torgatan 1 - 3

Brobyvägen 3

Färegatan 6 - 12

Fiskaregatan 1 - 4

Kapellgatan 4

Ågatan 1


Arbetet beräknas vara klart ca 17.00.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

En vattenläcka har uppstått på Piebodavägen i Jämshög.

Vi kommer under Måndagen att påbörja arbetet med att reparera vattenläckan.

Vattnet till fastigheter i området kommer att stängas av Måndag morgon (22/3) från kl.07:30 tills dess att arbetet är klart. Fastighetsägare som drabbas av avstängningen meddelas via SMS.


Vattentank där man kan hämta vatten i medhavd behållare kommer att placeras vid Marietorpsvägen 15.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.


De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Har ni frågor om arbetet går det bra att höra av er från Måndag kl.07:00

Fredrik Velin: 010-211 97 44

SBVT Kundtjänst: 010-211 97 80

Uppdatering kl. 09:23, 2021-03-21

Lika plötsligt som en stor vattenläcka kan uppstå, lika snabbt försvann denna spårlöst då vi levererade vatten till Visseltofta med tankbil. Vi har fortsatt läcksökt under morgonen men hittar ingenting och flödena ut från vattenverket är normala.

Vi avbryter därmed läcksökningen för denna gång.

 

Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdatering kl. 22:44

Vi har sökt efter vattenläckan under kvällen men dessvärre har läckan ännu inte gjort sig tillkänna. Vi kommer att transportera vatten meddelst tankbil till Visseltofta för att fylla på reservoaren under natten. Under imorgon bitti Söndag kommer vi att fortsätta sökandet efter läckan. Vi uppmanar fortsatt Visseltoftaborna till stor sparsamhet av sitt kommunala dricksvatten tills läckan är funnen samtidigt som vi ber Er att meddela oss i det fall Ni upplever något ovanligt såsom lågt vattentryck, smutsigt vatten, ser en stor vattensamling etc. Kontakta oss då på vårt  journummer 010-211 97 90.

 

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning och letar efter en läcka på vattenledningsnätet i Visseltofta

 

För att ringa in läckan kan vi behöva göra områdesvisa korta avstängningar av vattnet. Vi ber er vara sparsamma med vattenförbrukningen.

 

Vi tar tacksamt emot tips om var läckan finns. Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling.

Utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

 

Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej.

Vi har blivit tvungna att göra en akut vattenavstängning på Per Albins gata i Bromölla.

Detta för att ledningarna spruckit vid ett ledningsarbete. Vi gör vårt bästa för att åtgärda läckan så snabbt vi kan, hoppas att ni har överseende med detta.

Vid frågor kontakta SBVT 010-211 97 80

Hej.

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet på Nygatan i Bromölla kommer vattnet till vissa fastighet att vara avstängt 2021/03/11 Från kl 07:30 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 16:00 . Berörda fastighetsägare meddelas via SMS.


När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Har du frågor om arbetet?

SBVT 010-2119780

Kundtjänst

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått på Karlskronavägen i Olofström.

Vattnet kommer att stängas av omgående. Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart under dagen.

Berörda fastighetsägare meddelas via SMS.

Vattentank kommer att ställas ut i korsningen Bredgatan - Karlskronavägen.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


SBVT 010-211 97 80

På grund av ett omkopplingsarbete vid vattenverket i Hjärsås kommer vi behöva stänga av vattnet till samtliga fastigheter i Hjärsås, Axeltorp och Haraberga torsdagen den 11/3-2021 klockan 13.30.

Arbetet beräknas vara klart ca 16.00.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej. Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Jesper: 010-211 97 53

På grund av ett omkopplingsarbete i korsningen Solhällsvägen / Nyringevägen i Hjärsås kommer vi behöva stänga av vattnet till boende i Haraberga tisdagen den 9/3-2021 klockan 08.00.

Arbetet beräknas vara klart 12.00.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej. Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

8/3 kl.07.30

Skåne Blekinge Vattentjänst AB kommer att genomföra ett ledningsarbete på Häggerydavägen mellan Hyacintvägen och Storgatan i Glimåkra med anledning av den vattenläcka som inträffade i februari. 


Räkna med begränsad framkomlighet på platsen. En temporär väg till parkering på Hyacintvägen kommer att anläggas och ett antal parkeringsplatser blir tyvärr avstängda.

 

Arbetet beräknas pågå i 3-4 veckor med start den 8/3-2021.

 

8/3 kl 7.30

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB kommer att genomföra ledingsarbeten i korsningen Nyringevägen / Solhällsvägen samt utanför vattenverket på Kringvägen under vecka 10 för att slutföra etapp 1 av ledningsförnyelsen i Hjärsås.

 

Begränsad framkomlighet kommer råda förbi arbetsplatserna.

En vattenläcka har uppstått på Skördevägen i Gränum. Vattnet till berörda fastigheter kommer att stängas av kl.14:30 Reparationsarbetet kommer att påbörjas Genast och beräknas vara klart under kvällen.

Vatten kan hämtas från vattenkran vid Slåttervägen 8.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor ring: 010-211 97 44

På grund av ett underhållsarbete på Nygatan 20 i Bromölla, kommer vattnet till er fastighet att stängas av imorgon den 4/3 kl 07:15 och beräknas vara tillbaks under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej!

 

Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna Från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

Hör gärna av dig om du har frågor!

Fredrik Ljunggren 010-2119713

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ledningsarbeten på vattenledningsnätet till Gränum, kommer vattnet till er fastighet att vara avstängt den 2 Mars från kl. 07:30 och beräknas vara klart under eftermiddagen.

Vattentank är placerad på återvinningsstationen vid skolan i Gränum.

Använd inte tvätt-/diskmaskin, förrän ni konstaterat att vattnet inte är missfärgat efter avstängningen.

Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter.

På grund av ledningsarbeten på vattenledningsnätet till Gränum, kommer vattnet till fastigheter i Gränum att vara avstängt den 2 Mars kl. 07:30 till kl. 12:00, eventuellt längre om så behövs. Fastighetsägare som berörs av avstängningen meddelas via SMS. Missfärgning som är ofarlig kan förekomma och beror på att järn och mangan rivs loss från ledningarna. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter.

Förfrågningar kan göras på:

010-211 97 44

Fredrik Velin

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ledningsarbeten på vattenledningsnätet till Gränum, kommer vattnet till fastigheter i Gränum att vara avstängt den 2 Mars kl. 07:30 till kl. 12:00, eventuellt längre om så behövs. Fastighetsägare som berörs av avstängningen meddelas via SMS. Missfärgning som är ofarlig kan förekomma och beror på att järn och mangan rivs loss från ledningarna. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter.

Förfrågningar kan göras på:

010-211 97 44

Fredrik Velin

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått på Forsvägen 7 i Knislinge.

Vattnet kommer att stängas av omgående.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under eftermiddagen.


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Mvh Skåne Blekinge Vattentjänst AB

22/2 kl. 15:45


En vattenläcka har lokaliserats och avskärmats, det kan däremot fortfarande finnas läckage vilket vi undersöker. Vi ber er fortsatt vara sparsamma med vattnet tills nivåerna i våra vattenreservoarer återhämtat sig.


Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi har för närvarande hög vattenförbrukning och letar efter en läcka på vattenledningsnätet i Hökön.

För att ringa in läckan kan vi behöva göra områdesvisa korta avstängningar av vattnet.

Vi vore tacksamma om man kan vara sparsamma med vattenförbrukningen.


Vi tar tacksamt emot tips om var läckan finns.

Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling.

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.


Tack för hjälpen!

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

22/2 kl 9.00


En vattenläcka har uppstått i Sibbhult och vattnet kommer att stängas av kl.12. Berörda fastigheter på Järnvägsgatan och Lönsbodavägen har fått sms-utskick.

Arbetet beräknas vara klart under eftermiddagen.Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56Med Vänlig hälsning

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

22/2 kl. 8.40


En vattenläcka har uppstått på Industrigatan 68 i Osby. Vattnet kommer att stängas av omgående.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under eftermiddagen idag.


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Mvh

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

19/2 kl.18:00

 

En läcka har lokaliserats mellan Hyacintvägen och församlingshemmet. Läckan har avskärmats och åtgärder kommer påbörjas nästa vecka.

 

Ingen eller endast enstaka abonnenter är berörda. 

 

Missfärgning av vattnet kan förekomma i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Missfärgningen är ofarlig, däremot ber vi er som är drabbade att vänta med att spola en längre tid i kallvattenkranarna till lördag eftermiddag så att nivåerna hinner återhämta sig. 

 

Tack för hjälpen!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

19/2 kl.13:50

 

Vattnet kommer att stängas av öster om ån vid Trollbäckens förskola, Glimåkra folkhögskola och intilliggande bostadsområde.

 

Avstängningar kommer att ske från och till under pågående läcksökning först och främst under eftermiddagen. 

 

En vattentank kommer att ställas ut vid Trollbäckens förskola och beräknas vara på plats inom ca 1 timme.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning i Glimåkra och letar efter en större vattenläcka. 

 

För att ringa in läckan kan vi behöva göra områdesvisa korta avstängningar av vattnet.

 

Vi tar tacksamt emot tips om var läckan finns. Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling.

  

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

 

Tack för hjälpen!

En vattenläcka har uppstått på Industrigatan i Osby.

Vattnet kommer att stängas omgående.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under eftermiddagen.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Mvh

Skåne Blekinge Vattentjänst AB


En vattenläcka har uppstått på Bredgatan i Lönsboda .

Vattnet kommer att stängas av idag 14/2 kl 13:00

Reparationsarbetet kommer tyvärr inte att kunna påbörjas förrän imorgon 15/2 och beräknas vara klart under eftermiddagen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor ring Kristoffer på 0102119764

En vattenläcka har uppstått i korsningen Rönnetorpsvägen/Göran Håkans väg i Osby.

Vattnet kommer att stängas av imorgon den 13/2 ca kl 08:00.

Reparationsarbetet kommer också att påbörjas imorgon den 13/2 och beräknas vara klart under eftermiddagen.

Kan vara bra att tappa upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Mvh Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått på Rönnetorpsvägen i Osby .

Vattnet kommer att stängas av i dag 12/2 ca kl 09:30 Reparationsarbetet kommer att påbörjas snarast och beräknas vara klart ca 16:;00

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor ring Janne på 0102119760

En vattenläcka har uppstått vid Ingenjörsgatan i Olofström.

 

Inga fastigheter skall vara drabbade av vattenavstängningen men missfärgat (ofarligt) vatten kan förekomma när reparationsarbetet är slutfört.

 

Vid frågor ring Fredrik Velin 010-2119744

Uppdatering 8/2 Kl:12.10 

Vattenläckan är nu åtgärdad och samtliga abonnenter i Osby har vattnet åter.  

 

Vissa återställningsarbeten kommer att genomföras under veckan.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan ha uppstått i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdatering 8/2 Kl: 11.00

 

Vi har nu påbörjat arbetet med att åtgärda läckan i Osby och vattnet är nu avstängt.

 

Berörda abonnenter är boende från Kristianstadsgatan mot Ebbarpsgatan, Nygårdsgatan och Torsgatan.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan ha uppstått i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdatering 7/2 Kl:18.50 

Då återställningsarbena efter vattenläckan i Lönsboda kommer att pågå under kvällen så kommer vi att påbörja åtgärdandet av denna läcka under måndagen.

 

Ni som drabbats av lägre vattentryck vv spola upp vatten för hushålls behov. Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan ha uppstått i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.Vid frågor kontakta Tobias på 010-211 97 66

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

En vattenläcka har lokaliserats till korsningen Nygårdsgatan/Ebbarpsgatan i Osby.

 

Åtgärdandet kommer att ske snarast möjligt efter att vi lagat den pågående vattenläckan i Lönsboda. Ett arbete som pågår för fullt.

 

Parallellt kommer vi att strypa vattentillförseln till berört område runt Nygårdsgatan/Ebbarpsgatan.

 

Ni som drabbas av lägre tryck vv spola upp vatten för hushålls behov. Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Tobias på 010-211 97 66

Uppdatering 7/2 Kl:18.40 

Vattenläckan är nu åtgärdad och samtliga abonnenter i Lönsboda har vattnet åter.  

 

Återställningsarbeten kommer att fortgå under kvällen samt under kommande vecka.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan ha uppstått i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Tobias på 010-211 97 66

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdatering 7/2 Kl:16.30 

Vattenläckan har lokaliserats till Floragatan/Bredgatan i Lönsboda och åtgärdandet är påbörjat.

Åtgärdandet kommer ta åtskilliga timmar i anspråk då vädret och markförhållandena är som de är med tanke på årstiden.

 

Spola upp vatten för hushålls behov. Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Tobias på 010-211 97 66

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning och letar efter en större läcka på vattenledningsnätet i Lönsboda.

 

För att ringa in läckan kan vi behöva göra områdesvisa kortare avstängningar av vattnet.

 

Vi tar tacksamt emot tips om var läckan finns. Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna, missförgat vatten (ofarligt) eller om ni ser en stor vattensamling etc.

  

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90 alternativt ring Tobias direkt på 010-211 97 66.

 

Tack för hjälpen!

Tobias

 

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning och letar efter en läcka på vattenledningsnätet i Osby.

 

För att ringa in läckan kan vi behöva göra områdesvisa korta avstängningar av vattnet.

 

Vi tar tacksamt emot tips om var läckan finns. Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna eller om ni ser en stor vattensamling.

  

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90.

 

Tack för hjälpen!

Den 28/1 kommer SBVT att utföra ett servicearbete på ledningsnätet i Näsum/Västanå. Detta medför att boende i Västanå kommer att få dåligt eller inget vattentryck till sina fastigheter.

Arbetet kommer att pågå mellan 08:00-14:00.

Efter arbetet kan missfärgning av vattnet förekomma, detta är inget farligt och drabbade ombeds att spola i kallvattenkranen i ca.20 minuter.

Berörda fastighetsägare har meddelats via SMS.


Har ni frågor så är ni välkomna att kontakta oss.

Fredrik Svensson Tel: 010-211 97 27

//SBVT

På grund av ett omkopplingsarbete i korsningen Tydingegatan/ Baldersgatan i Broby kommer vi behöva stänga av vattnet onsdagen den 27/1-2021 klockan 08.30 för abonnenter boende på:


Ymergatan

Idungatan

Odengatan

Frejagatan

Baldersgatan

Tydingegatan 41 - 47


Arbetet beräknas vara klart under eftermiddagen.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Vid behov av extra vatten kan detta hämtas i vattenkiosken på Lärkans vattenverk, Smedjegatan 2 i Broby. Medtag eget kärl.


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

På grund av ledningsarbeten på Skolgatan i Osby , kommer vattnet till er fastighet att stängas av den idag den 25/1 kl 10:00 till ca kl. 12:00.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En akut vattenläcka har uppstått på Baldersgatan i Broby.

Vattnet kommer att stängas av omgående, reparationsarbetet börjar omgående och beräknas vara klart under sen eftermiddag.


Spola upp vatten för hushållsbehov. Vid behov av vatten kan detta hämtas i egen dunk vid vattenverket på smedjegatan.


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen

och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56


Med Vänliga Hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av ett omkopplingsarbete på Storgatan i Broby kommer vi behöva stänga av vattnet till abonnenter boende på Storgatan 42 - 58 i Broby, torsdagen den 14/1-2021 klockan 09.30.

Arbetet beräknas vara klart under eftermiddagen.


Spola upp vatten för hushållsbehov.Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56

En vattenläcka har uppstått på Lyckans väg i Hanaskog.

Vattnet kommer att stängas av tisdagen den 22/12-2020 klockan 07.00.

Reparationsarbetet beräknas vara klart under sen eftermiddag.

Drabbade abonnenter är boende på Lyckans väg 2-8 samt Hantverksgatan 10.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen

och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57

På grund av ett akut ledningsarbete på Hittarpsvägen i Glimåkra kommer vi behöva stänga av vattnet idag fredagen den 18/12-2020 klockan 08.00. Berörda är boende på Hittarpsvägen 3-7.

Arbetet beräknas vara klart under eftermiddagen.


Spola upp vatten för hushållsbehov.Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Jesper: 010-211 97 53

Vi har upptäckt ännu en vattenläcka i mellan Valje och Edenryd.

Vi kommer därför att behöva stänga av vattnet till Edenryd/Krogstorp under dagen imorgon 18/12, detta för att kunna laga vattenledningen.

En vattentank kommer att placeras ut vid skolans parkering i Edenryd där man kan hämta vatten i medhavd egen behållare.

Vattnet kommer att stängas av från 08:00 tills dess att arbetet är färdigt.


Har ni frågor kontakta:

Fredrik Ljunggren 010-211 97 13

eller

Kundtjänst 010-211 97 80

17/12 Kl:10.30 Vi har en vattenläcka på Östra Ringvägen i Olofström.

Arbetet med att reparera läckan pågår under dagen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Några frågor kontakta Fredrik Velin 010-211 97 44

Eon kommer bryta strömmen till Härsås vattenverk torsdagen den 17/12-2020 mellan klockan 11.00-12.00.

Detta innebär ett avbrott i vattenleveransen under tiden de utför sitt arbete.


Samtliga abonnenter i Hjärsås drabbas.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20–30 min.


Tvättmaskin bör undvikas tills missfärgningen är borta.


Vid frågor kontakta Anja: 010-211 97 07

16/12 kl:07:30 Vi har upptäckt en vattenläcka i mellan Valje och Edenryd.

Vi kommer därför att behöva stänga av vattnet till Edenryd/Krogstorp under dagen.

 

Vi placerar ut en vattentank vid skolans parkering där man kan hämta vatten.

 

Vi meddelar avstängningstider till berörda abonnenter via sms under dagen.

 

Några frågor kontakta Fredrik Velin 010-211 97 44

 

En vattenläcka har uppstått på Göran Håkans väg i Osby.

Vattnet kommer att stängas av omgående till berörda fastigheter.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart under eftermiddagen.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 


Mvh

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått vid Möllarps förskola i Östanå.


Reparationsarbetet påbörjas måndagen den 14/12 ca 08.00 och beräknas vara klart under eftermiddagen. Abonnenter som berörs av vattenavstängning är meddelade muntligen.


Begränsad framkomlighet råder på Nordanåvägen, trafiken kan komma att ledas om via Glimminge/ Östanå


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57


Med Vänliga Hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av en vattenläcka i Valje kommer vattnet stängas av idag fredagen den 11/12 från kl 7:00 fram tills arbetet är klart.

Berörda abonnenter är boende på Sälgvägen, Sölvesborgsvägen och Villavägen.

 

Vattentank ställs ut vid korsningen Villavägen/ Sälgvägen.
 

Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Har ni några frågor kontaktaThomas Jönsson 010-211 97 30

 

På grund av ett omkopplingsarbete i korsningen Storgatan/Sanatorievägen i Broby kommer vi behöva stänga av vattnet för abonnenter på Storgatan 42 - 53, torsdagen den 10/12-2020 klockan 08.30.

Arbetet beräknas vara klart under eftermiddagen.


Spola upp vatten för hushållsbehov.Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56


Med Vänlig hälsning

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Uppdatering 3/11 kl:15.15

 

Omkopplingsarbetet är nu klart och alla ska ha fått vattnet tillbaka.

Det kan förekomma luft i ledningarna och missfärgat vatten.

De som drabbas uppmannas att spola i kallvattenkranar 20-30 minuter.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30/11 kl:08.30 På grund av ett omfattande omkopplingsarbete i Hjärsås kommer vi behöva stänga av vattnet för
samtliga abonnenter torsdag 3/12 2020 klockan 09.30. Arbetet beräknas vara klart under sen eftermiddag.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Vid behov av extra vatten hänvisar vi till Sibbhultsvägen 2 (djuraffären) samt
i korsningen Gydevägen/Systers väg i Hjärsås, där vattentankar kommer att placeras ut.
Ta med egen dunk/kärl vid hämtning av vatten.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.
De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20–30 min.

Tvättmaskin bör undvikas tills missfärgningen är borta.

Vid frågor kontakta Karl Egerius NCC: 0790-72 71 09
Alternativt Leif Jönsson SBVT: 010-211 97 11


 

Pga ledningsarbetet på Storgatan i Bromölla kommer vattnet att stängas av onsdagen den 25/11 kl 8:00 fram tills arbetet är klart dock senast kl 12:00. De som berörs får meddelande på sms. Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

Hej


Måndag v.48 kommer NCC att påbörja grävningen i Stockhultsvägen i Killeberg. Detta medför att NCC kommer att gräva av vägen vid Ån.

Om allt går som planerat kommer vi att behöva stänga av vattnet till berörda fastigheter på Stockhultsvägen , onsdagen den 25/11 kl 07:30 och vi beräknas vara klart på eftermiddagen den 25/11. 

Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.

Vatten finns att hämta vid NCC etablering på Klintgatan i Killeberg. 


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Skåne Blekinge Vattentjänst AB

På grund av renspolning av nylagd ledningsträcka i

Hjärsås kan trycket sjunka drastiskt eller helt försvinna fredagen den 20/11

mellan klockan 13.00-14.30.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Vid frågor ring: Kalle 0790727109


Med Vänlig Hälsning

Skåne Blekinge Vattentjänst

På grund av ledningsdjup och därmed säkerhetsskäl tvingas vi avbryta reparationsarbetet på Egnahemsgatan i Glimåkra för ikväll,

vi beklagar den uppkomna situationen. Arbetet kommer återupptas i morgon 07.00.

Vi har även tvingats stänga av för fordonstrafik utanför Egnahemsgatan 8,

boende norr om denna adress kör enklast via Västra Järnvägsgatan.


Vattentankar för renvatten är utplacerade utanför Egnahemsgatan 6 och 13.


Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 55


Med Vänliga Hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

En vattenläcka har uppstått på Egnahemsgatan i Glimåkra.

Reparationsarbetet påbörjas omgående.

Vattnet kan komma att stängas av utan vidare förvarning arbetet beräknas vara klart under kvällen.

Drabbade hushåll är boende på Egnahemsgatan 6 - 22


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen

och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57


Med Vänliga Hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Hej.

På grund av ett underhållsarbete på vattenledningsnätet på Tunnbygatan i Bromölla kommer vattnet till vissa fastigheter att vara avstängt i morgon 2020/11/13 Från kl 13:00 fram tills arbetet är färdigt dock senast kl 16:00 .

De som blir drabbade av vattenavstängningen meddelas via SMS.


Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järn som finns i vattenledningarna.

När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.


Hör gärna av dig om du har frågor!

Fredrik Velin 010-2119744

Arbetsledare Skåne Blekinge Vattentjänst AB

SBVT - RENT VATTEN!

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB är ett gemensamt driftbolag vars uppgift är att sköta driften av 

VA-anläggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge.

 

Syftet med bolaget är att ha en effektiv, kompetent och uthållig organisation för drift av 

delägarnas respektive VA-anläggningar - till nytta för våra VA-abonnenter. 

 

Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 53 000 invånare och ca 14 000 kunder/hushåll är 

anslutna till de vatten-och avloppsanläggningar som SBVT sköter.

 

 

 

Lediga tjänster

Nyheter

Arkiv