Om Skåne Blekinge Vattentjänst AB

 
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, även kallat SBVT, är ett gemensamt driftbolag vars uppgift är att drifta vatten och avlopps anläggningar i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge. SBVT ägs av Bromölla Energi & Vatten AB, Olofströms kraft AB, Osby Kommun och Östra Göinge Kommun. 
 
Syftet med bolaget är att ha en effektiv, kompetent och uthållig organisation för drift av delägarnas respektive VA-anläggningar – till nytta för våra VA-abonnenter. 
 
Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 55 000 invånare och ca 14 000 kunder/hushåll är anslutna till de vatten- och avloppsanläggningar som SBVT sköter. Här ingår, förutom över 200 mil VA-ledningar, 17 vattenverk och 15 avloppsreningsverk. Bolaget har sitt huvudkontor i Bromölla.