Vattenkvalitet

För att säkerställa att kvaliteten upprätthålls sker regelbunden provtagning på vattnet från utvalda punkter på ledningsnätet. Proverna skickas sedan iväg för analys. 
 
I nedanstående tabell ges en förklaring till de parametrar som analyseras och vilka gränsvärde som finns för respektive parameter.
 
 
I nedanstående tabeller redovisas de provtagningar som utförts "hos konsument" i Olofström kommun.
 
 
För ytterligare frågor gällande vattenkvalitet kontakta:
 
Matilda Johansson, Telefon: 010-211 97 26, E-post: matilda.johansson@sbvt.se
 

 

Hårt eller mjukt vatten?

Ett vatten kan vara antingen hårt eller mjukt, där vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH). Skalan utgår från summan av kalcium och magnesiumjoner. 1°dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO) per liter vatten. Ett vatten som innehåller mycket av mineralerna kalcium och magnesium kallas ett hårt vatten.
 
Olofströms vatten har hårdheten 5-7°dH och klassas som ett medelhårt vatten.