Vattenglas

Dricksvatten

 
I Östra Göinge kommer allt dricksvatten från naturligt grundvatten. Dricksvattnet i pumpas upp ur bergborrade grundvattenbrunnar i närheten av vattenverken. En brunn kan vara 50-100 meter djup och ge 1-30 liter i sekunden. Grundvatten har många fördelar. Det har små mängder organiska ämnen och få bakterier. Det har också ett bra naturligt skydd mot föroreningar som filtreras bort när vattnet rinner genom marken. Varje person i Östra Göinge använder ca 200 liter vatten per dygn. Vatten till att duscha, bada, tvätta, diska, laga mat, spola i toaletten etc. Totalt producerar vattenverken i Östra Göinge ca 850 000 m³ dricksvatten varje år.