FLER NYHETER


INFORMATION angående arbete med utredning av dagvattenanslutningar i Vilshult under vecka 25-27

Pollex AB kommer på uppdrag av Skåne Blekinge Vattentjänst AB att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar i Vilshult.

 

Arbetet medför att entreprenören POLLEX AB kommer att behöva beträda enskild tomtmark ett flertal gånger.

 

Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig.

 

  • För att undvika att röken kommer in i byggnaden, ber vi fastighetsägare anslutna till kommunalt avlopp, att fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage.

 

Vår strävan är att arbetet med kontroll/inventering av dagvattenanslutningarna inte ska vålla berörda några större besvär eller olägenheter.

 

Arbetet görs för att kunna hitta och koppla bort dränerings- och regnvatten som tillförs avloppsystemet i samhället.

Härigenom minskas bl.a. risken för översvämningar i källare och belastningen på avloppsreningsverket minskas.

 

 

Ytterligare information om arbetet lämnas av:

Thomas Landgren – Pollex AB....................................... Tel. 0705-98 30 77

Henrik Strand – Pollex AB............................................... Tel. 0705-98 30 63