FLER NYHETER


INFORMATION Boaltsvägen Glimåkra

Ett arbete med att lägga om befintliga vatten-, dagvatten- och avloppsledningar i Glimåkra på Boaltsvägen mellan korsningen till Norra Tvärgatan och korsningen till Fabriksgatan kommer att påbörjas måndagen den 9/1-2023 om vädret tillåter och beräknas pågå några månader

 

Vägen längs arbetet kommer att vara avstängd under arbetets gång och en omledning kommer att ske. Vid omkopplingsarbete av vattenledningen kan vattentillförseln komma att strypas till er fastighet, alternativt att trycket minskar. Detta meddelas via sms i god tid innan arbetet påbörjas.

 

Fastigheterna arbetet främst berör längs sträckan är:

Boaltsvägen 25, 27, 29 och 31.

Fabriksgatan 17 och 34.

 

Berörda fastigheter kommer att få ytterligare information om arbetet inom kort.

 

Vid frågor kontakta: Driftledare, Anton Nilsson Tel. 010-211 97 53

 

Skåne Blekinge Vattentjänst