FLER NYHETER


INFORMATION om schaktfri renovering av avlopps- och dagvattenledningar i Hjärsås

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Skåne Blekinge Vattentjänst att utföra schaktfri renovering av avlopps- och dagvattenledningar i Hjärsås v.34-35.

 

Metoden medför inte någon avstängning av systemet utan ni kan använda ert avlopp under tiden för renoveringen. Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till er lägenhet/villa.

 

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

 

För att arbetena skall bli färdiga så fort som möjligt kommer arbetet pågå stora delar av dygnet.