FLER NYHETER


VA-arbeten Allégatan/Båtsmansgatan, Olofström

INFORMATION angående VA-arbeten Allégatan/Båtsmansgatan, Olofström

 

På uppdrag av Olofströms Kraft AB, inleder SBVT i slutet av maj 2015 omläggningsarbeten av vatten- och avloppsledningar i anslutning till Allégatan och Båtsmansgatan.


Projektet omfattar byte av dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.


Projektet är indelat i tre etapper:


1. Nya huvudledningar från kanalen till i höjd med Violgatan. Dessa ledningar kommer att läggas i en sträckning på grönområdet mellan Allégatan och Pukaviksvägen.


2. Nya ledningar från Allégatan som ansluter till ledningarna som lagts i etapp 1. Det är vid genomförandet av denna etapp som fastigheterna längs Allégatan blir omkopplade.


3. Byte av ledningar i Båtsmansgatan, på sträckan mellan Allégatan och Humlegatan.

 


Projektledare är Roger Jönsson, telefon: 010-211 97 44, E-post: roger.jonsson@sbvt.se