FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbeten Hindergatan/Vinkelgatan, Osby

På uppdrag av Osby kommun skall SBVT utföra omläggning av vattenledningarna i Hindergatan

(del av) och Vinkelgatan i Osby. Arbetena beräknas påbörjas i slutet av v 21.


De befintliga vattenledningarna är drygt 50 år gamla galvaniserade stålrör. Erfarenhetsmässigt vet
vi att denna typ av rör ger upphov till läckor och därför byter vi till ledning av polyetenrör.


Om någon fastighet har inkommande vattenledning av galvaniserat stålrör, rekommenderar vi
starkt att ni byter ut denna i samband med att den nya huvudvattenledningen grävs ner i gatan

.
Vi beklagar de olägenheter som uppkommer för fastighetsägare och trafikanter under byggtiden.
Projektledare är Jan Gustavsson, telefon: 010-211 97 60. Har ni några frågor eller funderingar så
hör av er till Jan.