FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbeten i östra delen av Bromölla tätort

På uppdrag av Bromölla Energi och Vatten AB kommer SBVT att lägga nya spillvattenledningar längs östra delen av Bromölla tätort.

 

Arbetena, som utförs av Fasab Mark AB samt NCC Sverige AB, påbörjas v.5 och beräknas pågå under ca tio veckor.

 

Vi ber er ha överseende med de olägenheter som kan uppkomma för fastighetsägare och trafikanter under byggtiden. Har ni några frågor eller funderingar så hör av er till oss.

 

Projektledare under byggnadstiden är Jörgen Håkansson, telefon: 010-211 97 20, E-post: jorgen.hakansson@sbvt.se