FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbeten på Norra Infartsgatan i Osby

På uppdrag av Osby kommun, skall SBVT utföra omläggning av vatten- och avloppsledningar på Norra Infartsgatan i Osby, mellan Linnéavägen och Idrottsgatan. Delar av Tranegatan och Idrottsgatan kommer också att omfattas av omläggningsarbetena.

 

Om någon fastighet har inkommande vattenledning av galvaniserat stålrör, rekommenderar vi starkt att ni byter ut denna i samband med att de nya ledningarna läggs ner i gatan.

 

För att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt, kommer vissa delar av gatorna etappvis att tillfälligt stängas av för genomfart.        

Vi beklagar de olägenheter som uppkommer för fastighetsägare och trafikanter under byggtiden.  

   

Arbetena beräknas påbörjas i slutet av november 2017. Med tanke på årstiden kommer arbetena att utföras etappvis och kan komma att tillfälligt avbrytas om vintern blir för sträng.

 

Projektledare är Jan Gustavsson, telefon: 010-211 97 60.  

Har ni några frågor eller funderingar så hör av er till Jan.