FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbeten Romans väg – Bredgatan, Olofströms kommun

På uppdrag av Olofströms Kraft AB inleder Skåne Blekinge Vattentjänst anläggningsarbeten av ny vattenledning i Romans väg. Arbetena utförs i förberedande syfte som en del i ett större projekt med omläggning av en huvudvattenledning bl.a genom Volvos södra fabriksområde.

 

Projektet innefattar anläggning av ny vattenledning längs Romans väg samt omkoppling av vattenservisledningar till den nya ledningen. Omkopplingsarbeten kommer även ske för enstaka fastigheter längs Bredgatan. Arbetena beräknas starta under sommaren.

 

Följande fastigheter kommer bli berörda av omkopplingsarbetet av servisledningar:

Romans väg 6, Romans väg 4, Romans väg 2 och Bredgatan 3.

 

Vid inkopplingsarbeten av huvudvattenledningar informeras närmast berörda fastighetsägare separat, men större områden än planerat kan komma att beröras. Vattnet kommer då under kortare perioder vara avstängt under dagtid.

 

Vi ber er ha överseende med de störningar som arbetet kommer att medföra.

 

Sprickbesiktning

Innan arbetena påbörjas kommer sprickbesiktning av eventuellt berörda fastigheter utföras med hjälp av personal från Tyrens. Besiktningen av fastigheter kommer i första hand att utföras utvändigt. Sprickbesiktningen har påbörjats.

 

Eventuella frågor kan ställas till:

 

Roger Jönsson

Driftledare

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Telefon: 010-211 97 44