FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbeten Snapphanegatan, Lönsboda

På uppdrag av Osby kommun skall SBVT utföra omläggning av Spill- och dagvattenledningarna i Snapphanegatan, Lönsboda, på sträckan mellan Kometgatan och Tosthultsvägen.

 

Den befintliga avloppsledningen som går ut mot Tosthultsvägen har stora brister och regnvatten från gatan avleds till avloppsledningen.

 

Vi kommer nu att lägga en ny ledning för spillvattnet som kopplas ner till Kometgatan, samtidigt som vi lägger en ny dagvattenledning från Kometgatan upp mot Tosthultsvägen.

 

Arbetena bedöms som relativt akuta och beräknas därför påbörjas redan i början av november.

 

Vi beklagar de olägenheter som uppkommer för fastighetsägare och trafikanter under byggtiden. Projektledare är Jan Gustavsson, telefon: 010-211 97 60. Har ni några frågor eller funderingar så hör av er till Jan.