FLER NYHETER


INFORMATION om 2021 års VA-taxa i Osby

Från och med den 1 mars 2021 höjs avgiften för vatten och avlopp med 3,7%. Höjningen är en del av den långsiktiga investeringsplan som beslutats av kommunfullmäktige.

 

Beslutet att höja avgiften är taget av Samhällsbyggnadsnämnden i Osby kommun den 9 december 2020 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2017. Observera att anslutningsavgifterna i taxan inte höjs.

 

Varför höjs avgiften varje år?

I Osby kommun sker ett långsiktigt arbete med att investera i förbättrade vatten- och avloppsledningar. Eftersom kommunalt vatten och avlopp finansieras av avgifter och inte av skatteintäkter innebär arbetet höjda avgifter för abonnenterna.

Man har i kommunfullmäktige tagit beslutet att höja avgiften 2% varje år för att täcka investeringarna i förbättrade ledningar. Därutöver höjs avgiften för att följa kostnadsutvecklingen.

 

Mer information

Om du vill läsa mer om kommunens långsiktiga VA-plan, årets avgifter samt investeringsplan för att rusta upp infrastrukturen för vatten och avlopp, klicka här.

 

Taxan finns redan nu tillgänglig på vår hemsida.