FLER NYHETER


Ny VA-taxa 2014

Från och med 2014-03-01 höjer Bromölla Energi & Vatten vatten-och avloppstaxan. 
Taxehöjningen görs på grund av ett ökat investeringsbehov på den allmänna VA-anläggningen under de kommande åren. 

För typhus A höjs den fasta avgiften från 3000 kr till 3360 kr/år inkl moms. Höjningen innebär en ökad månadskostnad på 30 kr. För typhus B höjs den fasta avgiften från 1448 kr till 1621 kr/år. inkl moms. Höjningen innebär en ökad månadskostnad på 14 kr.