FLER NYHETER


INFORMATION Renspolning av vattenledningsnätet i Sibbhult

På uppdrag av SBVT kommer Svapipe AB under v.5 till v.7 att utföra spolning av vattenledningsnätet i Sibbhult.

Syftet med denna spolning är att säkra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

 

Arbetsmetod
Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in i och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

 

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

 

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

 

När och var?
Arbetet beräknas påbörjas i början av v.5 och pågå till slutet av v.7. Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och det kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg.

I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

 

Observera! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

 

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

 

Har ni frågor?

 

Kontakta oss:

 

Svapipe AB
Jan-Eric Johansson                    0733-69 36 03
Håkan Jakobsson                       0733-69 36 02

 

SBVT

Marcus Ericsson                          010-211 97 21