FLER NYHETER


UPPDATERAD INFORMATION till fastighetsägare i Kollandsvik angående inkoppling av dricksvatten

Som tidigare informerats om har vi inväntat svar på entreprenörens vattenprovtagning innan inkoppling av dricksvattnet kan utföras.

 

Vi är nu väldigt glada över att kunna meddela att Entreprenören nu uppvisat prover som är godkända för den kvarstående slingan. Med anledning av detta meddelar vi härmed att de återstående 10 stugorna nu har tillgång till kommunalt dricksvatten.

 

Sammanfattningsvis innebär detta, att inom ramen för projektet har nu samtliga berörda fastigheter tillgång till både en kommunal dricksvattenförsörjning såväl som kommunal avloppsvattenhantering.

 

Precis som för anslutning av avlopp ska kontakt tas med SBVTs driftpersonal före inkoppling av vatten.

 

SBVTs kontaktperson för detta arbete är driftstekniker Andreas Ljungqvist, tfn 010-211 97 57 och ni når honom mån-fre kl.7-16.

 

Anläggningsavgifter och brukningsavgifter kommer att faktureras ut till respektive fastighetsägare när hela anläggningen är klar och godkänd av beställaren (SBVT).