FLER NYHETER


INFORMATION om arbete med utredning av dagvattenanslutningar i Gränum under vecka 41-43

Svapipe AB kommer på uppdrag av SBVT Skåne Blekinge Vattentjänst att inventera och kontrollera samtliga fastigheters dagvatten- och avloppsanslutningar till kommunens ledningar i Gränum.

 

Er fastighet kommer att beröras och beträdas flertalet gånger av personalen från Svapipe.
Personalen på Svapipe kommer inte behöva tillgång in i er fastighet så ni behöver inte vara hemma när undersökningen sker.
För att på snabbaste sätt undersöka anslutningarna använder vi rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar mm.

Inför ledningsinventeringen ber vi er att göra följande:

 

  • Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten, oftast är det golvbrunnarna som inte alltid används. Man glömmer ofta att det finns brunn i källaren, garaget eller pannrummet så se till att fyll på dessa. Detta görs för att undvika att röken kommer in i er fastighet.
     
  • Vi ber er också att före inventeringen startar ta fram och frilägga de uppsamlingsbrunnar/spolbrunnar för dagvattnet som finns på tomten.

 

Era uppsamlingsbrunnar kan antingen finnas synliga på tomten eller dolda under marken. Svapipe kommer att tömma alla brunnar som är framtagna, vilket är en stor fördel för er. Brunnarna finns där för att man då och då skall kunna rensa dem. Annars kan dränering och stuprör slamma igen och detta kan medföra fuktskador på fastigheten.

 

OBSERVERA! Om brunnen inte är frilagd i tid kan vi tyvärr inte rensa den

 

Vi hoppas inte att inventeringen av dag- och avloppsanslutningarna skall vålla er några besvär.

 

Arbetet görs för att kunna hitta och koppla bort dränerings- och regnvatten som tillförs avloppsystemet i samhället. Härigenom minskas bl.a. risken för översvämningar i källare och belastningen på avloppsreningsverket minskas.

 

Har ni frågor?

kontakta Svapipe AB   Pontus Wennergren 0733-69 36 01 eller Isak Lundqvist 0733-69 36 05